Territoriale uitdagingen

Het station Brussel-Zuid is de terminal van de hogesnelheidstrein en een belangrijk intermodaal knooppunt (trein, metro, tram, bus) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ligt bovendien in het hart van een gebied dat in volle stadsvernieuwing is. Met de vele internationale, metropolitane en lokale verbindingen en private projectontwikkelingen heeft dit stadsdeel een centrale plaats gekregen in het gewest. Sinds de komst van de eerste hst’s in de jaren negentig is het een van de belangrijkste strategische gebieden in het gewest.

Nu het Richtschema Zuid op 14 januari 2016 is goedgekeurd is dit gebied een nieuwe ontwikkelingsfase ingegaan, waarin een aantal grote uitdagingen aangepakt zullen worden. 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1879","attributes":{"class":"media-image","id":"19","typeof":"foaf:Image"}}]]

Mix van functies en versterking van de woonfunctie

De stationsbuurt mag geen gespecialiseerde wijk zijn, maar moet alle functies van de stad verenigen: huisvesting, activiteiten en voorzieningen. Deze mix van functies moet op alle niveaus versterkt worden: van de hele wijk tot de afzonderlijke gebouwen. Door woningen en daarmee verbonden functies op grote schaal te herintroduceren, kunnen de wijken in de buurt van het station opnieuw worden geïntegreerd in het stedelijke weefsel van Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel-Stad. Tevens zal dit een antwoord bieden op de grote vraag naar woningen in het Brussels Gewest.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1296","attributes":{"class":"media-image","id":"20","typeof":"foaf:Image"}}]]

Levendigheid in de wijk

De versterking van de functionele mix slaat onder andere op het aanbod van winkels en culturele voorzieningen en meer aandacht voor de bedrijvigheid op de gelijkvloerse verdiepingen. De bedoeling is een continue levendigheid in de wijk te creëren, zowel overdag als ’s nachts, zowel door de week als in het weekend.

Ook de herinrichting van de openbare ruimte, de organisatie van culturele evenementen en de plaatsing van kunstwerken in de stedelijke ruimte zullen bijdragen tot de levendigheid van de wijk.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1878","attributes":{"class":"media-image","id":"2","typeof":"foaf:Image"}}]]

Verbinding met de buurt

Het Zuidstation is een van de toegangspoorten tot het stadscentrum. Het ligt maar op een kwartier wandelen van de Grote Markt en vlakbij het gemeentehuis van Anderlecht en Sint-Gillis. Ook de grote stadsontwikkelingen rond het creatieve knooppunt van museum Wiels in Vorst en in het Kanaalgebied zijn in de buurt. Dit netwerk en de potentiële synergie tussen deze knooppunten zullen een sterke verbondenheid van het station met de omringende wijken mogelijk maken.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1862","attributes":{"class":"media-image","id":"22","typeof":"foaf:Image"}}]]

Zichtbaarheid en leesbaarheid

Vandaag is het station Brussel-Zuid niet goed te vinden in het stedelijke landschap, hoewel het een structurele voorziening en een belangrijk knooppunt van het openbaar vervoer is. Het moet dus meer zichtbaarheid krijgen in de stad en meer openheid naar de omringende wijken. Het is een uitdaging om de toegankelijkheid van het station te vergroten en om het imago van deze toegangspoort van het gewest te verbeteren bij de verschillende doelgroepen: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

De ‘leesbaarheid’ van het station en de buurt moet worden bevorderd door de routes en de bewegwijzering in het station, in het intermodaal knooppunt en in de wijk te herorganiseren. Bij het intermodaal knooppunt is ook het gebruikscomfort voor alle reizigers een belangrijk punt.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1866","attributes":{"class":"media-image","id":"23","typeof":"foaf:Image"}}]]

Voorzieningen

Als belangrijke transportvoorziening kan het station een hele verzameling van diensten aanbieden die niet alleen aantrekkelijk zijn voor de reizigers, maar ook voor de buurtbewoners en de Brusselaars in het algemeen. De vestiging van lokale en regionale voorzieningen in en rond het station zal de centrale stedelijke rol en de verbinding met de stad versterken.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"523","attributes":{"class":"media-image","id":"2","typeof":"foaf:Image"}}]]

Alle aandacht voor de voetgangers

Het autoverkeer zit veel te vaak vast rond het station en moet minder plaats krijgen. Zo kan de openbare ruimte opnieuw ingericht worden, met voorrang voor de voetgangers.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1873","attributes":{"class":"media-image","id":"25","typeof":"foaf:Image"}}]]

Openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte rond het station moeten worden herbekeken, zodat die gezelliger wordt, voor allerlei soorten gebruik kan dienen (markt, Zuidkermis, tijdelijk gebruik, evenementen) en de aangrenzende wijken met elkaar verbindt. Ook het goede toekomstige beheer van de openbare ruimte moet alle aandacht krijgen. 

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1327","attributes":{"class":"media-image","id":"26","typeof":"foaf:Image"}}]]

Grote barrières overstijgen

De spoorweg en de Kleine Ring vormen zware infrastructurele barrières die de verbindingen en de contacten tussen de wijken belemmeren. Deze breuklijnen moeten worden afgezwakt en de grote infrastructuurwerken moeten worden geïntegreerd in de stad.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"2094","attributes":{"class":"media-image","id":"27","typeof":"foaf:Image"}}]]

Overleg

De wijkactoren zijn verenigd om samen bij te dragen aan een ambitieuze en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de wijk, die inspeelt op de grote uitdagingen die hiervoor genoemd zijn.

br
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1298","attributes":{"class":"media-image","id":"28","typeof":"foaf:Image"}}]]

Beheer

Het onderhoud, de netheid en de levendigheid van de openbare ruimte in de wijk vereisen een  gecoördineerd beheer voor een betere dienstverlening aan de gebruiker.