Stage binnen de afdeling Territoriale strategie

Stages

Posted on 25 June 2021

 


 
De Directie Territoriale Strategie ontwikkelt een visie voor de ontwikkeling van het gewestelijk grondgebied, ondersteund door instrumenten zoals het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) of het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Deze ontwikkeling wordt ingekaderd door reglementaire bepalingen zoals het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) of de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP).

In deze context definieert de Directie Territoriale Strategie de programmering van de prioritaire ontwikkelingspolen van de stad (definitiestudies, masterplannen, masterplannen, enz.) en legt ze de basis voor hun concrete ontwikkeling.

Functie
Perspective is op zoek naar een stagiair(e) (m/v/x) met schrijfvaardigheid die in het kader van zijn/haar opleiding een professionele stage wenst of moet lopen tijdens de zomervakantie (juli/augustus).

Jouw opdracht: Proeflezen van regionale plannen zoals Richtplannen van aanleg (RPA) en milieueffectrapportages (MER), decreten bedoeld voor publicatie in het Belgisch Staatsblad (FR en NL).

Profiel

Technische kennis en vaardigheden

  • Opleiding: je volgt een opleiding in stedenbouw of ruimtelijke ordening, architectuur, burgerlijk ingenieur-architect of aardrijkskunde
  • Gewenste oriëntatie: Master in Stedenbouw, Architectuur, Geografische Wetenschappen en/of vertaler/tolk.
  • Talen: perfect tweetalig FR en NL (schriftelijk)

Aanbod

Onbetaald stagecontract voor bepaalde tijd (min. 1 maand)

Interesse? Stuur ons je C.V. samen met een motivatiebrief via het platform jobs.perspective.brussels.

En savoir plus