< Terug naar de kaart
Schoolcontracten eerste reeks
Schoolcontracten eerste reeks
© perspective.brussels
Discussieforum - École n°1 – Schaarbeek
Discussieforum - École n°1 – Schaarbeek
© CityTools
Discussieforum - Institut communal Marius Renard – Anderlecht
Discussieforum - Institut communal Marius Renard – Anderlecht
© CityTools
Discussieforum - École Ulenspiegel – Sint-Gillis
Discussieforum - École Ulenspiegel – Sint-Gillis
© CityTools
Discussieforum - Basisschool Champagnat – Schaarbeek
Discussieforum - Basisschool Champagnat – Schaarbeek
© CityTools

Op 5 december 2019 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 4 schoolcontracten voor de periode 2020-2024.

Die contracten hebben betrekking op vier Brusselse scholen:

  • École n° 1 in Schaarbeek
  • Basisschool Champagnat in Schaarbeek
  • École Ulenspiegel in Sint-Gillis
  • Institut communal Marius Renard in Anderlecht

Het studiebureau CityTools werd eind 2019 aangesteld om actie- en investeringsprogramma's voor de eerste reeks van schoolcontracten (2020-2024) io te stellen.

Het participatieve luik van de schoolcontracten is van start gegaan in maart 2020. Leerlingen, leerkrachten en bewoners van de betrokken wijken werden uitgenodigd om van gedachten te wisselen tijdens discussieforums ter inspiratie voor de diagnose van elk schoolcontract

Deze forums vonden plaats in de 4 betrokken scholen, in een ruimte die toegankelijk was voor de leerlingen, leerkrachten, de bewoners en de actoren van de wijk. De discussie werd georganiseerd volgens de zogenaamde "fishbowl"-techniek en had betrekking op de volgende vragen: wat is mijn mening ten opzichte van de school en wat is mijn mening ten opzichte van de wijk?

De eerste uitdagingen die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen, hebben meer bepaald betrekking op de herwaardering van de schoolomgeving, de vergroening van de speelplaatsen, de openstelling van lokalen voor de wijk en de ontwikkeling van activiteiten tussen de scholen en de wijk.

Deze discussieforums leverden stof op voor de opmaak van de diagnoses van de 4 scholen die betrokken zijn bij de eerste reeks schoolcontracten (2020-2024).

Aan het einde van de diagnosefase heeft CityTools voor elke school een actie-en investeringsprogramma op om de stedelijke verankering van de school en de openheid naar de buurt toe te verbeteren. Dit plan omvat een begroting en een planning, evenals een concreet plan van aanpak.

Het proces werd opgevolgd door een begeleidingscomité samengesteld uit een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister-president, perspective.brussels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), urban.brussels, de inrichtende machten en de directies van de scholen,, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Brussel Mobiliteit, de Bouwmeester Maître architecte (BMA), de betrokken gemeentediensten en het studiebureau.

De toewijzing van een budget van 5.000.000 euro (gespreid over vier jaar) werd door de gewestregering goedgekeurd voor de uitvoering van de actie- en investeringsprogramma's van deze vier schoolcontracten 1e reeks (2020-2024).

De Dienst Scholen van perspective.brussels coördineert de uitvoering van deze projecten in overleg met de verschillende betrokken actoren.

Meer informatie over de eerste serie schoolcontracten (2020-2024):