Schoolcontract: de diagnoses van de 3 scholen en hun wijken zijn afgerond!

Publication

Posted on 26 July 2022

 


© 51N4E

De in januari 2022 opgestarte studiefase van de drie schoolcontracten (reeks 3 -2022-2026) is afgerond. De diagnoses formuleren vaststellingen en prioriteiten die een overgang naar de volgende fase mogelijk moeten maken: de opstelling van actie- en investeringsprogramma's.

De Dienst Scholen van perspective.brussels maakte in samenwerking met de studiebureaus 51N4E, Yakafokon en Simply Community een diagnose op in het kader van drie nieuwe schoolcontracten:

 • Het Ursulineninstituut in Koekelberg
 •  De school Scheutplaneet in Anderlecht
 •  L’Institut De Mot-Couvreur in de Stad Brussel

Daarin worden de kenmerken van de drie scholen en hun wijken opgesomd op basis van een terreinanalyse. Er wordt ook stilgestaan bij de perceptie van de leerlingen en de bewoners van de schoolomgeving via een antropologische strategie die uitging van informele ontmoetingen en gesprekken.

De belangrijkste vaststellingen monden uit in prioriteiten op basis waarvan in elk schoolcontract investeringsprojecten en voorstellen voor acties rond sociale samenhang zullen worden geformuleerd.

Ursulineninstituut (Sacré-Coeur site)

Het Ursulineninstituut van de Ursulinen (Sacré-Coeur site) is een middelbare school met meer dan 400 leerlingen. Het instituut organiseert algemeen en kwalificerend technisch onderwijs. De school ligt in een wijk van de gemeente Koekelberg met een opvallend jonge bevolking.

Vaststellingen in de diagnose: 

 1. Verouderde schoolgebouwen die echter heel wat mogelijkheden bieden, met name door de aanwezigheid van een leegstaande hangar.
 2. In de wijk lopen al een aantal stadsvernieuwingsprogramma's (Duurzaam Wijkcontract (DWC) Jacquet en Stadsvernieuwingscontract (SVC) rond Simonis).
 3. Een school met een sterke wijkverankering: leerlingen wonen in de buurt van een school, maar er zijn weinig activiteiten en voorzieningen voor jongeren.

Scheutplaneet

Basisschool Scheutplaneet is een kleuter- en lagere school aan de Ninoofsesteenweg, in de buurt van het Weststation. De ingang van de school wordt ook gebruikt door een kinderdagverblijf en een opvangcentrum voor jongeren in moeilijkheden. 

Vaststellingen in de diagnose:

 1. De ingang van de school langs een weg met veel verkeer is nauwelijks beveiligd en niet uitnodigend voor de leerlingen van de school en de andere gebruikers van de site.
 2. Een tweede ingang langs de achterkant geeft uit op een momenteel verwaarloosde groenruimte waaraan zowel de leerlingen als de bewoners veel plezier zouden kunnen beleven.
 3. De school maakt weinig gebruik van de bestaande infrastructuur in de wijk, maar onderhoudt goede relaties met de ouders van de leerlingen.

Instituut De Mot-Couvreur

Het Instituut De Mot-Couvreur ligt op de Nieuwe Graanmarkt, in een dynamische wijk met veel contrasten in het centrum van Brussel. Het gaat om een middelbare school met meer dan 650 leerlingen in verschillende richtingen: algemeen onderwijs, deeltijds technisch onderwijs, kwalificerend technisch onderwijs en kwalificerend beroepsonderwijs.

Vaststellingen in de diagnose: 

 1. Wijk in volle stadsvernieuwing (project Papenvest, project Nieuwe Graanmarkt). Kenmerkend is het gebrek aan openbare ruimte.
 2. De school geniet amper visibiliteit en de schoolomgeving houdt nauwelijks rekening met de behoeften van de leerlingen.
 3. De 'introverte' benedenverdieping van de school maakt geen wisselwerking met de wijk mogelijk. Er is een verouderde toneelzaal die in de huidige staat niet bruikbaar is, maar wel veel mogelijkheden biedt.

Op basis van die diagnoses wordt nagegaan welke prioritaire projecten in de investerings- en actieplannen moeten worden ingeschreven. Dat worden de toekomstige roadmaps voor de operationele fase van de schoolcontracten.

Wil u de verschillende diagnoses doorlezen? 

Diagnose Ursulineninstituut

Diagnose Scheutplaneet

Diagnose Instituut De Mot-Couvreur

En savoir plus