Schoolcontracten: Oproep aan projectontwerpers voor Klavertje Vier en Leonardo Da Vinci

Appel à projets

Posted on 22 August 2019

 


© Séverin Malaud

© pta
Het Brussels Gewest beschikt over een nieuwe instrument om de stedelijke integratie van scholen in te bevorderen: het Schoolcontract. Twee modelprojecten voor de Schoolcontracten Leonardo Da Vinci en Klavertje Vier zitten nu in een nieuwe fase met de lancering van een procedure voor het aanduiden van projectontwerpers.

De Schoolcontracten zetten in op het opwaarderen van schoolbuurten en de relatie tussen scholen en hun omgeving en het openstellen van de school voor de buurt.
De eerste Schoolcontracten werden in 2018 afgesloten voor vier pilootscholen, voor een budget van 6.120.000 euro

  • Athénée royal Leonardo da Vinci (Anderlecht)
  • Basisschool Klavertje Vier (Brussel-Stad)
  • Centre scolaire des Dames de Marie-Haecht-Philomène-Limite (Sint-Joost-ten-Node)
  • École fondamentale communale Arc-en-ciel (Sint-Joost-ten-Node)

Twee modelprojecten voor de Schoolcontracten Leonardo Da Vinci en Klavertje Vier zitten nu in een nieuwe fase met de lancering van een procedure voor het aanduiden van projectontwerpers door de Federatie Wallonië-Brussel en de Stad Brussel.

Basisschool Klavertje Vier

Het project voorziet de aanleg van het schoolvoorplein met meer zichtbaarheid en een toegankelijker en vriendelijker imago voor de school, maar ook om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het nieuwe plein moet ontmoeting en interactie tussen buurtbewoners bevorderen. Het eerste doelpubliek is de grote groep jonge kinderen van de school, de crèche en de buurt. Het plein wordt op hun maat ontworpen, biedt hen spelprikkels en in het bijzonder ludieke aanleidingen om meer te fietsen, met onder andere een fietsreparatiepunt.

De stad Brussel is op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige ontwerpopdracht. Het ontwerpteam moet ervaring kunnen aantonen met het ontwerp van publieke ruimtes en met mobiliteit en moet vertrouwd zijn met een participatieve werkwijze, in het bijzonder met jonge kinderen en een schoolpubliek. De stad zal bijzondere aandacht besteden aan de gevoeligheid van het team voor duurzame ontwikkeling.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de gunning.

Het atheneum Leonardo Da Vinci

De cel Architectuur van de Federatie Wallonië-Brussel is op zoek naar een projectontwerper om de uitvoering van de renovatie- en uitbreidingswerken van het Koninklijk Atheneum Léonardo Da Vinci in de Grondelwijk in Anderlecht te bestuderen en op te volgen.

Dit project beoogt de uitvoering van 4 acties: de heraanleg van het plein, de ontwikkeling van een dienstencentrum, de omvorming van een auditorium tot een evenementenzaal toegankelijk voor een extern publiek en het verbinden van de gevel van het gebouw met de Grondelstraat.

Meer informatie:

En savoir plus