< All the Schoolcontracten

Klavertje Vier

Contrat École Phase-pilote : 2018-2023

  Overall plan of the Klavertje Vier School Contract programm
  Overall plan of the Klavertje Vier School Contract programm
  © Perspective / PTArchitecten
  School exit avenue de l’Héliport
  School exit avenue de l’Héliport
  © Perspective / PTArchitecten
  View of the playground
  View of the playground
  © Perspective / PTArchitecten
  Maximilien Farm project
  Maximilien Farm project
  © Ville de Bruxelles / Stad Brussel

  Basisschool Klavertje Vier vormt een redelijk gesloten blok in de Noordwijk van Brussel, tussen het kanaal en de spoorwegen. Ondanks de hoge gebouwen en het drukke verkeer bevat de omgeving veel openbare ruimten, maar die missen gezelligheid, omkadering en activiteiten.

  De ambitie van het Schoolcontract is drieledig:

  •  de aanwezige infrastructuur activeren (sportaanbod, groene ruimte, enz.),
  •  de school zichtbaarder maken in de straat en ze een toegankelijker en vriendelijker imago aanmeten,
  •  de ouders en de buurtbewoners betrekken.

  Het contract voorziet de volgende investeringen en acties:

  •  een sportzaal bouwen die open is voor buurtbewoners en sportinfrastructuur en een velodroom voorzien in de openlucht,
  •  de buurt rond de school herinrichten (vb. voorplein, signalisatie),
  •  gezamenlijke projecten starten tussen de school en buurtbewoners (vb. een ‘wijksalon’ als ontmoetingsplaats voor volwassenen, een speelruimte voor de kinderen, …),
  •  een school-wijkcoördinator aanstellen.

  Steps

  Contrat École sélectionné
  Phase d'étude
  Phase opérationnelle - année 1
  Phase opérationnelle - année 2
  Phase opérationnelle - année 3
  Phase opérationnelle - année 4
  Contrat École finalisé

  Contact