Overzicht van het kantorenpark

Het Overzicht van het Kantorenpark brengt het vastgoedaanbod van de kantoormarkt op het Brusselse grondgebied in kaart.


  © perspective.brussels/Pedro Correa

  © perspective.brussels/Pedro Correa

   

   

  Beschrijving

  Het onderzoekt de beschikbare kantoorruimtes alsook de leegstand van kantoorgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Het Overzicht van het Kantorenpark volgt de evolutie van de bouw, afbraak en omvorming van kantoorgebouwen. Zo kunnen we vaststellen welke kantoorruimte beschikbaar is en het toekomstige aanbod hierop afstemmen.

  Het Overzicht van het Kantorenpark analyseert en publiceert elk jaar de evolutie van de beschikbare en leegstaande kantoorruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  De beschikbare kantoorruimte in Brussel

  Op basis van de gegevens uit de NOVA-databank kunnen we de beschikbare kantoorruimte in Brussel ramen. Deze databank is een IT-platform dat door de verschillende besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt wordt om stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen te beheren.

  Op basis van de data van de NOVA-databank en met behulp van veldonderzoek controleert perspective.brussels of de realisatie van de werken (bouw, afbraak of omvorming) conform de verleende vergunningen uitgevoerd werd. Het resultaat van dit alles is de totale oppervlakte van de goedgekeurde en uitgevoerde bouw-, afbraak- of omvormingsaanvragen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

  De kantoorleegstand in Brussel

  Het Overzicht van het Kantorenpark onderzoekt, naast de beschikbare kantoorruimtes,  sinds 2007 ook de kantoorleegstand en dit aan de hand van Inventimmo, een databank beheerd door citydev.brussels.

  Inventimmo bevat inderdaad informatie over het aanbod aan bedrijfsvastgoed (te koop of te huur), waaronder kantoorgebouwen. De vergelijking van de beschikbare kantoorruimtes enerzijds, onderzocht door perspective.brussels, en het aanbod op de markt anderzijds laat toe om de kantoorleegstand in te schatten.

  Thematische analyses

  De jaarlijkse publicatie van het Overzicht van het Kantorenpark bevat niet alleen een visie op de beschikbare kantoorruimtes en op de kantoorleegstand; ook een focus op bepaalde wijk of deelthema wordt opgenomen. 

  In januari 2020 zoomt perspective.brussels in het eerste nummer van de nieuwe reeks ABOUT.brussels in op coworkingruimtes en de dynamiek rond deze markt in het Brusselse Gewest.

  In 2011 en 2013 werden twee speciale nummers over kantoorvastgoed in Brussel uitgebracht:

  • Brussel, haar kantoren en bedienden
  • Bureaux du passé, habitants du présent (FR) 

  Naast deze twee speciale nummers werd in 2010 een studie gepubliceerd over het moratorium van kantoorruimtes.

  Contact

  Publications

  Office Property Observatory
  37

  Vacancy 2016

  Focus on the Midi District

  2017
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  36

  2015 Vacancy in Brussels

  Focus on the Nord District

  2016
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  35

  2014 Vacancy in Brussels

  Focus on the Pentagon

  2015
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  34

  Permits 2013

  execution 2009-2010

  2014
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  33

  Vacancy 2013 in Brussels and in the Periphery

  2014
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  32

  Permits 2012

  2013
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  31

  Vacancy 2012 in Brussels

  Focus on the Léopold District

  2013
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  30

  Permits 2011

  Report 1997-2011 Execution 2007-2008

  2012
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  29

  Vacancy 2011 in Brussels

  2012
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  28

  2010 permits

  The potential for the redevelopment of offices as housing

  2011
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  27

  Vacancy 2010 in Brussels and in the periphery

  2011
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  26

  2009 permits

  Renovation of offices built before 1950

  2010
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  25

  Vacancy 2009 in Brussels and in the periphery

  2010
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  24

  2008 permits

  2009
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  23

  Vacancy 2008 and Hidden Vacancy

  2009
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  22

  2007 permits

  Works executed under previous permits

  2008
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  21

  Vacancy 2007

  2008
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  20

  Report 2006

  2007
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  19

  REPORT 2005

  Completion 2001-2002

  2006
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  18

  REPORT 2004

  2005
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  17

  REPORT 2003

  Completion 1999-2000

  2004
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  16

  L'Observatoire des bureaux n°16

  2003
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  15

  REPORT 2001

  Completion 1997-1998

  2002
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  14

  REPORT 2000

  2001
  perspective.brussels
  Download
  Office Property Observatory
  13

  REPORT 1997 to 1999

  2001
  perspective.brussels
  Download