< Alle Interventieperimeters

Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH)


   

  Beschrijving

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) gedefinieerd waarin de overheid prioritair investeert. Zo blaast het Gewest wijken die het moeilijk hebben weer nieuw leven in.

  De Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) verenigt wijken die het moeilijk hebben. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt zijn investeringen in deze zone om er de levenskwaliteit en de sociaaleconomische participatie van de bewoners te verbeteren. Het Gewest wil er de plaatselijke economie een nieuwe dynamiek geven. In 2016 werd de perimeter van deze zone aangepast (besluit - 10 november 2016).

  In de ZSH worden meerdere gewestelijke instrumenten toegepast: Duurzame wijkcontracten, Stadsvernieuwingscontracten, Premies voor de renovatie en verfraaiing van gevels en de verhoging van het abattement van de registratierechten.

  Drie sociaaleconomische indicatoren voor de ZSH 2016

  Een studie door perspective.brussels heeft de nieuwe ZSH 2016 afgebakend. De wijken van de zone werden geselecteerd op basis van sociaaleconomische criteria die de kwetsbaarheid ervan uitdrukken. De drie statistische indicatoren zijn:

  • een hogere werkloosheid dan het gewestelijke gemiddelde,
  • een lager mediaan inkomen dan het gewestelijke gemiddelde,
  • een hogere bevolkingsdichtheid dan het gewestelijke gemiddelde.

  Deze indicatoren worden berekend op het niveau van de statistische sector (fijnste schaal), waardoor ze vlotter kunnen worden bijgewerkt.

  perspective.brussels staat in voor de updates van de zone, in samenwerking met het BISA, en voert studies uit om de evolutie van de zone op te volgen.

  ZSH 2020

  De perimeter van de ZSH werd herzien in 2019. Een nieuwe ZSH is van toepassing zijn vanaf januari 2020.

  De ZSH 2016 en 2020 kan u raadplegen via BruGIS. U kan tevens nagaan of een bepaald adres zich al dan niet binnen de ZSH bevindt via de Wijkmonitoring.

  Publicaties

  Bepaling van de perimeter van de Zone voor Stedelijke Herwaardering 2020

  2019
  perspective.brussels
  Downloaden

  Contact