Inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen

Welke terreinen en gebouwen zijn beschikbaar om te beantwoorden aan de behoeften van de inwoners van Brussel?


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beschrijving

  De inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen inventariseert en brengt de terreinen en gebouwen in Brussel in kaart die gebruikt kunnen worden voor betaalbare huisvestingsprojecten, voorzieningen van collectief belang, productieve activiteiten en andere ‘zwakke’ stedelijke functies.

  Met de bevolkingsgroei, nemen ook uiteenlopende behoeften in de stad toe. Het grondgebied blijft echter onveranderd, zowel geografisch als administratief. Zoals in veel grote steden wordt de beschikbare grond schaarser en duurder.
  Deze toenemende druk betekent dat onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen in de stad zo efficiënt mogelijk moeten worden gebruikt. In deze context zijn onbebouwde percelen in de stad zeer waardevol. De reconversie van verlaten of leegstaande gebouwen is een kans om het aanbod van diensten en voorzieningen in de stad (scholen, kinderdagverblijven, culturele centra, sportfaciliteiten, enzovoort) te vergroten en een zuinig grondgebruik te verzekeren.

  De inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen, sinds 2014 beheerd door perspective.brussels, is een ‘barometer’ voor de grond- en vastgoedmogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die inventaris is essentieel om de ontwikkeling van de zogenaamde ‘zwakke’ functies (openbare huisvesting, buurtvoorzieningen, productieactiviteiten enz.) te faciliteren, meer bepaald in de context van de bevolkingstoename.

  Kaart

  Een kaart voor de openbare instellingen

  De inventaris ... is een hulpmiddel voor de openbare instellingen in hun zoektocht naar goederen die een antwoord kunnen bieden op de prioritaire behoeften van het Brussels Gewest. Hij somt de onbebouwde terreinen en leegstaande gebouwen op die zouden kunnen worden gebruikt, en brengt ze in kaart. Het gaat om ruimten waarvoor nog geen vergunning werd uitgereikt en die qua locatie, structuur, oppervlakte e.a. aan de behoeften van openbare actoren beantwoorden.

  De inventaris is gebaseerd op de informatie van verschillende institutionele partners zoals de gemeentelijke, gewestelijke en federale diensten en de gemeenschappen. Veldonderzoek laat toe de gegevens aan te vullen en up-to-date te houden.

  Analyse

  Een kwalitatieve analyse van potentiële sites

  In Brussel zijn steeds minder terreinen beschikbaar. De reconversie van bestaande gebouwen - kantoren, bijvoorbeeld - vormt een alternatief voor de verdere ontwikkeling van het Gewest.

  De inventaris is een uitgangspunt voor kwalitatieve analyses van terreinen en gebouwen ten opzichte van de stadsomgeving. Dergelijke analyses evalueren of de potentiële site zich tot het geplande project leent. Ze gaan uit van verschillende criteria (aard van het perceel, stadskader, toegankelijkheid, staat van het gebouw, voorzieningen in de omgeving ...) en lagen al aan de basis van de bouw van nieuwe scholen en de inplanting van sociale woningen.

  Contact