perspective.brussels, inzicht, inspiratie en actie voor het Gewest van morgen

perspective.brussels is een multidisciplinair expertisecentrum dat tot doel heeft het Brusselse Gewest de middelen te geven om meer inzicht te verwerven en zijn toekomst voor te bereiden.

Het bundelen van de expertise op het gebied van kennis en ontwikkeling van het grondgebied, statistiek, sociaaleconomische analyse, ondersteuning van de schoolsector en de bouwkundige kwaliteit maakt het mogelijk om een sectorale aanpak te overstijgen en transversale analyses en strategieën te realiseren.

Deze instelling van openbaar nut is opgericht door de Ordonnantie van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder de officiële naam: Brussels Planningsbureau.
De instelling telt momenteel zo'n 150 medewerkers.

Met zijn nauwkeurige en relevante analyses geeft perspective.brussels het denkproces van de overheid en het debat met burgers mee richting.

Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt perspective.brussels geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen.

Meer weten over :

Onze missies

Onze departementen

Onze visie

Onze strategische doelstellingen met horizon 2023

Onze waarden

Onze grafische identiteit