Ons grafisch handvest

  Grafisch handvest van Perspective 

  Dit document "Grafisch handvest" is een pdf-document en het concrete gebruik is gepreciseerd:

  • de naam "perspective.brussels" en zijn gebruik in de teksten
  • de logo's, de formaten van die logo's en hun gebruik
  • de lettertypes die worden gebruikt door Perspective
  • de kleuren van Perspective in uw documenten
  • de templates van de publicaties, affiches,  ...

  Dit handvest zal mettertijd evolueren en aangevuld worden, gelieve na te gaan of u de meest recente versie gebruikt. 

   Grafisch handvest - versie Mars 2024

   

  Voor informatie in verband met het maken en/of produceren van uw documenten kunt u contact opnemen met het Communicatieteam: communication@perspective.brussels – T +32 435 42 23/63