Het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO)

Perspective verzorgt ook het secretariaat van het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO).

  Beschrijving

  Het GCTO brengt gemotiveerd, niet-bindend advies uit over de gewestelijke planningsprojecten die een weerslag hebben op de ontwikkeling van het Gewest en een aanzienlijke impact hebben op de uitvoering van de opdrachten van ten minste één lid van het GCTO.

  Het Comité formuleert opmerkingen en doet voorstellen aan de Brusselse Regering om deze plannen of de uitvoering ervan eventueel aan te passen.

  Samenstelling

  Het GCTO bestaat uit:

  Contact

  Territoriale StrategieTerritorial StrategyStratégie territoriale
  Corentin
  Dussart