De Cel internationaal, Europa en interregionaal

De cel implementeert de internationale, Europese en interregionale strategie van perspective.brussels en coördineert acties op verschillende territoriale niveau's: die van de metropool, België, Europa en de wereld.

  Waarom

  Waarom een Cel internationaal, Europa en interregionaal ?

  Door de sterke internationale dimensie van Brussel, groeiende mondiale stedelijke uitdagingen en in functie van de officiële missies om het Gewest internationaal te vernationale, Europese en interregionale eenheid opgertegenwoordigen, heeft perspective.brussels een intericht. Deze voert de strategie van perspective.brussels op deze verschillende gebieden uit.

  In samenwerking met de verschillende departementen van perspective.brussels worden tevens projecten met verschillende steden en regio's opgezet worden. De cel coördineert de vertegenwoordiging van perspective.brussels in verschillende netwerken en werkt samen met andere gewestelijke, Belgische, Europese en internationale actoren.

  Activiteiten

  Activiteiten van de Cel Internationaal, Europa, interregionaal

  De Cel:

  • Vertegenwoordigt en vededigt de gewestelijke belangen op internationaal niveau.
  • Start concrete projecten op met partners buiten het Brussels Gewest.
  • Wisselt ervaringen uit om bij te dragen aan de doeltreffendheid van de projecten werk van perspective.brussels.
  • Promoot de projecten en verwezenlijkingen van perspective.brussels buiten het Brussels Gewest.

  Meer informatie

  Contact

  Algemene directieDirectorate-GeneralDirection générale
  Expert Europese, internationale en interregionale zaken
  Alfredo
  Corbalan
  Algemene directieDirectorate-GeneralDirection générale
  Beleidsmedewerker Europese en internationale zaken
  Sandrine
  De Meyer
  Algemene directieDirectorate-GeneralDirection générale
  Beleidsmedewerker Europese en internationale zaken
  Cécile
  Houpert