Gezondheid centraal in de territoriale uitdagingen - ISOCARP-congres

De covid-19-pandemie heeft niet alleen wereldwijd een grote schok teweeggebracht, maar heeft vooral ook laten zien dat dit soort epidemie uiteenlopende gevolgen kan hebben voor de bevolking, inzonderheid naargelang de kenmerken van de verschillende wijken. Deze vaststellingen zetten ons ertoe aan voort te gaan met de analyse waarmee we vóór de pandemie waren begonnen met betrekking tot de onlosmakelijke verbanden tussen gezondheid en ruimtelijke ordening.

  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels
  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels
  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels
  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels
  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels
  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels
  ISOCARP 2022
  ISOCARP 2022
  © © urban.brussels

  Description

  Van 3 tot 6 oktober 2022 vond het 58ste ISOCARP-congres plaats in Brussel, met als thema ‘From Wealthy to Healthy Cities - Urbanism and Planning for the Well-Being of Citizens’ (Van rijke tot gezonde steden - Stedenbouw en ruimtelijke ordening voor het welzijn van de burgers). Een week lang werd er van gedachten gewisseld om te onderzoeken welke factoren in verband met onze (stedelijke) omgeving een impact hebben op onze gezondheid en ons welzijn, en hoe we daarmee rekening kunnen houden bij de ontwikkeling van het grondgebied.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieerde gezondheid in 1948 als het geheel van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. In goede gezondheid verkeren betekent dus niet alleen dat je niet aan deze of gene ziekte lijdt. Gezondheid is het resultaat van een dynamische situatie in de tijd evenals het resultaat van blootstelling aan verschillende determinanten: kwaliteit van de omgeving, cultuur, levensstijl, gedrag ... Het is dus een veel ruimer begrip. Stadsplanners spelen daarom een belangrijke rol bij de ontwikkeling van stedelijke omgevingen die het voor mensen mogelijk maken gezond te zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van gezondheidsdeterminanten.

  Via bezoeken op het terrein aan emblematische gebieden van het Brussels grondgebied en de betrokkenheid van talrijke actoren uit de administraties, lokale partners en projectleiders, heeft het ISOCARP-congres aangetoond dat het Brussels Gewest actief vooruitgang boekt bij de integratie van gezondheid in zijn territoriale aanpak. Om voort te gaan op de ingeslagen weg zijn dialoog en uitwisseling met andere steden op Europees en internationaal niveau essentieel. Meer dan 400 vertegenwoordigers uit 78 landen hebben deelgenomen aan de besprekingen en debatten tijdens de verschillende parallelle sessies die tijdens het congres werden georganiseerd.

  Het ging onder meer om de volgende sessies:

  • De 15-minutenstad: een hedendaagse benadering van buurtplanning. De 15-minutenstad is een concept dat ervoor pleit de stad op zodanige wijze te organiseren dat bewoners de meeste van hun bestemmingen binnen een kwartier te voet of per fiets kunnen bereiken.
  • Gezondheid in de ruimtelijke ordening: wat is de rol van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners in het gezondheidsbeleid? Hoe kan de bebouwde omgeving gezondheid en zorg bevorderen? Welke specifieke ideeën en methoden, ontwikkeld door deskundigen in de gezondheidssector, zullen helpen om stedenbouw als overheidsbeleid en publieke investering doeltreffender te maken? Dit zijn maar enkele van de vragen die tijdens deze sessie zijn gesteld.
  • De doeltreffendheid van stadsplanning en effectmeting vergroten door het welzijn en de levenskwaliteit van personen te beoordelen (Metropolis-project). Montreal, Barcelona en Brussel hebben samengewerkt om een conceptueel kader voor te stellen waarmee lokale overheden hun eigen metingen van de leefomstandigheden en het perceptieve welzijn kunnen produceren om de tekortkomingen van de momenteel gebruikte officiële economische en statistische metingen te ondervangen.

  Meer informatie over het congres

  Retrouvez le programme complet: https://brussels2022.isocarp.org/