Se soigner dans la ville. Zorg in de stad - Studiedag


   

   

   

   

   

  Beschrijving

  Steden bezitten het vermogen om de gezondheidszorg toegankelijk te organiseren. Het kan echter beter, met aandacht voor de nabijheid van het aanbod en passend in een buurtgericht netwerk.

  Het is vandaag wezenlijk dat planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en welzijnssector de dialoog aangaan en elkaar versterken. Samen kunnen zij antwoorden bieden op de noden van zorgbehoevende en kwetsbare stedelingen. Dit betreft zowel de leefomgeving (publieke ruimte, mobiliteit, huisvesting…) als de infrastructuren voor zorg en welzijn in de buurt.

  De studiedag « Se Soigner dans la ville. Zorg in de stad » die op 18 januari 2018 doorging bij perspective was een heus succes.
  De co-organisatie van deze studiedag door de sector “welzijn en gezondheid” (CMDC-CDCS, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Kenniscentrum WWZ, CBCS) en door de territoriale planners (perspective.brussels) bewijst dat een structurele en systematische samenwerking meer dan wenselijk is.

  De informatie-uitwisseling, de speeches, de ontmoeting bevestigen eens te meer dat de banden tussen de actoren van de territoriale ontwikkeling, zowel de lokale als de regionale, met deze van de welzijns- en gezondheidssector moeten aangehaald worden.
  In aansluiting aan dit eerste evenement zullen daarom acties ondernomen worden om de kennisuitwisseling te verfijnen en de samenwerkingsaxen te concretiseren.
  Ondertussen kan u alvast kennis nemen van de PowerPointpresentaties van deze studiedag terugvinden:

  In goede gezondheid leven: wat zijn de noden van de Brusselse bevolking nu en in de toekomst? door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA-perspective.brussels) en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

  Wat hebben we de Brusselaars te bieden? Welke ondersteuning en welk zorgaanbod in mijn buurt? door Kenniscentrum WWZ, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en de Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS)

  Hoe tools ontwikkelen en organisaties met elkaar in interactie laten gaan om zorg beter te integreren in de ruimtelijke planning? door perspective.brussels en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC)
   

  GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

  • Rondetafelgesprek nr. 1: Projectontwikkeling en woningaanpassing om langer zelfstandig te blijven wonen, geleid door Nicolas Bernard (USL-B)
  - 3 inleidende uiteenzettingen: Kenniscentrum WWZ (Herwig Teugels), EVA, Everecity
  - Debat: Linda Struelens (EVA), Chantal Durant (Residentie Arcadia – OCMW van Molenbeek), Pascale Roelants (OVM Everecity), Julie Van Crombruggen (BGHM)

  • Rondetafelgesprek nr. 2: Planning van een buurtgericht zorgmodel, geleid door Mark Trullemans (Quivif)
  - Inleidende uiteenzetting: Maguelone Vignes (RML-B/UCL-Metrolab)
  - Debat: Isabelle Heymans (Project Dokters van de Wereld), Jean Spinette (OCMW Sint-Gillis),
  Clément Marchal (Renovas-Wijkcontracten Schaarbeek), Yves Rouyet (perspective.brussels)

  • Rondetafelgesprek nr. 3: De wijk aanpassen voor een beter welzijn van iedereen, geleid door Pierre Vanderstraeten (UCL)
  - Inleidende uiteenzetting: Louis Ferrant (Medikuregem)
  - Debat: Bruno Vankelegom (Forest Quartier Santé), Thérèse Kempeneers Foulon (Inclusion asbl), Laurent Erpicum (COSEDI), Grégory Moors (Brussel Mobiliteit), Céline Dutry (Leefmilieu Brussel)
   

  Het volledige programma downloaden