Veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte

Veiligheid is een essentieel onderdeel van de stedelijke strategie.

  Beschrijving

  Met het oog op een algemeen inzicht in de veiligheidskwesties in de openbare ruimte heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 'Gids voor de integratie van veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte' ontwikkeld.

  De 'Gids voor de integratie van veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte' werd opgesteld voor ontwerpers, operatoren en beheerders van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij stelt voorop om deze actoren vertrouwd te maken met de principes van fysieke beveiliging en met de administratieve procedures die er betrekking op hebben. De doelstelling bestaat erin de veiligheidsvereisten in de openbare ruimten te kunnen integreren vanaf hun ontwerp en inrichting.

  De eerste uitgave van deze gids handelt over de terroristische en extremistische dreigingen, en meer in het bijzonder over de aanvallen met ramvoertuigen. Na een inleiding tot de sleutelprincipes van de "Criminaliteitspreventie via Omgevingsdesign" (Security by design) komen in de gids alle noodzakelijke fasen voor een geslaagde integratie van de veiligheidsvoorzieningen aan bod. Vier types van openbare ruimte passeren de revue, samen met de voor hen aanbevolen inrichtingsprincipes: straat, voetpad, plein en park.

  De 'Gids voor de integratie van veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte' is gebaseerd op de studie "Opdracht voor de uitwerking van een stadsbeleid om de veiligheidseisen toe te passen op de inrichting van de Europese wijk", alsook op recente uitwisselingen met andere Europese steden en met het Joint Research Center van de Europese Commissie.

  De veiligheidseisen integreren in de inrichting van de Europese Wijk

  De studie omtrent de toepassing van de veiligheidseisen op de inrichting van de Europese Wijk is gericht op het aanbrengen van een coherent en algemeen antwoord op het terroristische en extremistische risico voor deze wijk. Ze stelt een methodologie van objectivering van de dreiging voor, via de confrontatie van twee audits - de ene met betrekking tot veiligheid, de andere met betrekking tot het stadsleven – en benadert de kwestie veiligheid in de bredere context van de stedelijke uitdagingen van de wijk.

  De audit "stadsleven" benadrukt de transversale behoefte aan instandhouding van een voldoende toegankelijkheid van de wijk voor de verschillende functies. Immers, hoe noodzakelijk de veiligheidsmaatregelen ook zijn, ze mogen de Europese Wijk niet beletten te functioneren en zich te ontwikkelen.

  De audit "veiligheid" van zijn kant werkt een klassement van de risico's uit - van het hoogste (ramvoertuig en gewapend commando) tot het laagste (explosieve lading gedragen door een persoon en valstrikvoertuig).

  Naast perspective.brussels werden alle belanghebbende openbare actoren geraadpleegd of bij deze studie betrokken: gemeenten, lokale politiezones, federale politie, directeur-generaal van het Crisiscentrum, Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, DBDMH, FOD Volksgezondheid (Federale Gezondheidsinspecteur), MIVB, Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties, Brussel Preventie en Veiligheid, urban.brussels en Brussel Mobiliteit.

  De herinrichting van het rondpunt Schuman is een eerste voorbeeld van de toepassing van deze studie. Andere werven zullen volgen, zoals het Luxemburgplein en het Jubelpark.

  Contact

  Publicaties

  Gids voor de integratie van veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte

  2019
  perspective.brussels
  Downloaden