Studentenleven

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is met meer dan 100.000 studenten hoger onderwijs de belangrijkste studentenstad van het land.

  Vijvers van Elsene
  Vijvers van Elsene
   
  Hogeschool Francisco Ferrer
  Hogeschool Francisco Ferrer
   
  Université Libre de Bruxelles
  Université Libre de Bruxelles
   

  Beschrijving

  Studenten dragen bij aan de dynamiek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn wijken, aan hun identiteit, hun creativiteit en hun economische en sociale ontwikkeling.

  Het is een belangrijke uitdaging voor het Gewest om studenten beter te onthalen, te informeren en te begeleiden bij hun studies. Het studentenleven omvat een hele reeks aspecten, waaronder huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding. Om zijn positie te consolideren en zo goed mogelijk in te spelen op de verwachtingen van studenten, heeft het Brussels Gewest perspective.brussels sinds 2019 belast met een aantal taken om studenten te onthalen tot het studentenleven.

  De opdrachten om studenten te onthalen

  De Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels is verantwoordelijk voor het onthaal van studenten.
  Zijn belangrijkste taken hebben op dit moment betrekking op het aanbieden van diensten en voorzieningen voor studenten hoger onderwijs in het Brusselse Gewest, zoals beschreven in het Vijfjarenactieplan 2020-2025:

  Een regionale visie op het studentenleven ontwikkelen

  Om de 4 à 5 jaar voert Perspective een uitgebreide enquête uit bij de studenten uit het hoger onderwijs in het Brussels Gewest onder de naam "Panorama van het studentenleven". Deze enquête wordt uitgevoerd in samenwerking met Franstalige en Nederlandstalige instellingen voor hoger onderwijs. Het doel is om een gewestelijke visie op het studentenleven in Brussel te ontwikkelen en de toekomstige behoeften op het vlak van huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid en vrije tijd in kaart te brengen.

  De verslagen van de eerste en tweede editie kunnen hier geraadpleegd worden.

  De toegang tot studieruimtes verbeteren
   

  • Het platform studyspaces.brussels biedt praktische informatie in drie talen (FR/NL/EN), evenals een register van beschikbare ruimtes voor studenten hoger onderwijs in Brussel;
  • Perspective publiceert ook een boek met aanbevelingen om een tijdelijke studieruimte aan te bieden;
  • Perspective organiseert jaarlijks ontmoetingen tussen de verschillende spelers op het terrein.

  De opvang van internationale studenten in het Brussels Gewest vergemakkelijken

  • Om de opvang van deze studenten te vergemakkelijken is er een werkgroep opgericht met de gemeenten en instellingen voor hoger onderwijs die de meeste internationale studenten ontvangen en de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • In 2023 zal er online een overzicht worden gepubliceerd met de verschillende stappen die nodig zijn om studenten uit het hoger onderwijs in Brussel te ontvangen.

  Een monitoringsysteem voor studentenhuisvesting opzetten

   

  Het Expertisecomité "Studentenleven"

  Om zijn taken op het vlak van studentenleven uit te voeren, werkt de Dienst Studentenvoorzieningen en Scholen nauw samen met de actoren van het hoger onderwijs in Brussel en met verenigingen die betrokken zijn bij het dagelijkse leven van studenten in Brussel, in het kader van een Expertisecomité.

  Dit Expertisecomité heeft de taak om elke vijf jaar actieplannen voor te stellen aan de gewestregering.
  Het comité bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van het Franstalig hoger onderwijs (universiteiten, instellingen voor hoger onderwijs, kunst- en tweedekansonderwijs), aangeduid door het academisch centrum van Brussel;
  • vertegenwoordigers van het Nederlandstalig hoger onderwijs, aangeduid door het Overlegcomité van de vzw Brik;
  • een vertegenwoordiger van de vzw Plateforme Logement étudiant;
  • een vertegenwoordiger van de vzw Brik;
  • een vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

  Naast het expertencomité is er een verbindingscomité met vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Onderwijsadministratie. Dit comité streeft ernaar om het transversale aspect van de acties te bevorderen en om goede praktijken over het studentenonthaal uit te wisselen ten behoeve van de studenten in Brussel.

  Contact

  student () perspective ! brussels

  Publicaties

  Blik op het studentenleven: stedelijke praktijken en omgang met de stad

  Analyse van de enquête 2019-2020

  2020
  perspective.brussels
  Downloaden

  Het studentenleven in Brussel: stedelijke praktijken en omgang met de stad

  Synthese

  2016
  Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
  Downloaden

  Verslag Fase 1

  Blik op het studentenleven in Brussel: stedelijke praktijken en omgang met de stad (Universiteiten)

  2015
  Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
  Downloaden

  Verslag Fase 2

  Blik op het studentenleven in Brussel: stedelijke praktijken en omgang met de stad (Hogescholen)

  2015
  Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
  Downloaden

  Vragenlijst op het studentenleven

  2013
  Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
  Downloaden

  Nieuws