Haven van Brussel
Haven van Brussel
© Port de Bruxelles MRBC
Haven van Brussel
Haven van Brussel
 
Haven van Brussel
Haven van Brussel
 
Haven van Brussel
Haven van Brussel
 
Vrachtwagen op de Havenlaan, Turn en Taxis
Vrachtwagen op de Havenlaan, Turn en Taxis
 

Het Overzicht van de productieactiviteiten werd ontwikkeld om de industriële dynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te begrijpen, met name wat betreft de gebouwen en logistiek.

Het Overzicht van de productieactiviteiten vergelijkt de evolutie, de gedeeltelijke reconversie, de leegstand, het soort gebruik en de vraag naar industriële of logistieke panden. Verschillende thema’s komen aan bod, waaronder vervuiling of de ontwikkeling van deze activiteiten in Brussel.

Brussel, productieve stad

In lijn met de diversifiëring van de industrie, analyseert Het Overzicht van de productieactiviteiten verschillende sectoren: de staalbouw, de auto-industrie, de logistiek, de audiovisuele sector, enz.

Het stoffeert de discussie over Brussel als productieve stad, waarin wordt nagegaan welke plaats industriële activiteiten innemen in de stad, in een dicht stadsweefsel waar het de concurrentie aangaat met andere stedelijke functies zoals huisvesting.

Thematische analyses

Het Overzicht van de productieactiviteiten specifieke thematische analyses:

  • een vergelijking van de ruimte ingenomen door de industrie tussen 1997, 2011 en 2017, inclusief de evolutie per activiteitensector
  • de evolutie van de terreinen voorbehouden voor nieuwe industriële of logistieke activiteiten die in 1997 nog onbebouwd waren
  • de verdichting van de industriegebieden in de stad sinds de jaren 70
  • een raming van de omvang van de leegstand van werk- en opslagplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • een gekruiste analyse van de industrieterreinen en verontreinigde ondergrond
  • een analyse van het logistiek vastgoed

Het Overzicht van de productieactiviteiten n°4

Het Overzicht van de productieactiviteiten n°4, gerealiseerd door
Brussel Mobiliteit, citydev.brussels en perspective.brussels, neemt de industriële voorzieningen op het volledige regionale grondgebied onder de loep. Uit de analyse kunnen we enkele lessen trekken, met name wat betreft de logistieke behoeften in het Gewest en de integratie van nieuwe tendensen, zoals circulaire economie en korte keten.

Publicaties

Overzicht van de productieactiviteiten
4/2018

Logistiek vastgoed en stand van zaak 2017

2018
perspective.brusselsBrussel MobiliteitCitydev
Downloaden Lees meer
Overzicht van de productieactiviteiten
3

Werkplaatsen, opslagplaatsen en verontreinigde bodems

2014
CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Downloaden Lees meer
Overzicht van de productieactiviteiten
2

Bedrijfsgronden

2013
CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Downloaden Lees meer
Overzicht van de productieactiviteiten
1

Evolutie 1997-2011

2012
CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Downloaden Lees meer