Grondgebruik en stedelijk weefsel

Perspective ontwikkelt tools om het gebruik van de gronden en gebouwen in het Gewest te kennen en te optimaliseren. Het doel is een evenwichtigere spreiding van stedelijke functies, diensten en voorzieningen.


  © adobestock

   

  Beschrijving

  Straten, publieke ruimten en percelen, zowel bebouwd als onbebouwd, vormen samen het stedelijk weefsel. Het evolueert voortdurend. Om de uitdagingen van het Gewest te kunnen identificeren, is het nodig de evolutie van het stedelijk weefsel te observeren en begrijpen.

  Door te bestuderen hoe de grond en de bebouwing werkelijk worden gebruikt en hoe de stedelijke functies (woningen, kantoren, groene ruimten, ...) evolueren, kan de stedenbouwkundige planning zich baseren op grondige kennis van de bestaande dynamieken. Dankzij deze verzamelde en geanalyseerde kennis kunnen we de problemen en behoeften in het Gewest nauwkeurig identificeren.

  SitEx

  Bestaand gebruik van terreinen en gebouwen (SitEx)

  Perspective volgt de ontwikkeling van het Brussels grondgebied van nabij op via studies en diagnoses. Om deze analyse te verdiepen werd Perspective in het kader van de aanpassing van het GBP belast met de opmaak van een inventarisatie van het bestaande gebruik van terreinen en gebouwen in het hele Gewest. Dit project heet SitEx (Situation Existante).

  Inventaris

  Inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen

  Voor relevante territoriale strategieën die inclusieve en duurzame stedelijke projecten mogelijk maken, is het bijzonder nuttig om locaties te identificeren waar nieuwe projecten kunnen uitgevoerd worden. De geactualiseerde kennis van grondreserves en leegstaande gebouwen laat zo toe om het gebruik van het Brusselse grondgebied te optimaliseren.

  Daarom heeft Perspective een inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen opgesteld. Deze inventaris is een monitoringstool die ons in staat stelt om vraag en aanbod inzake vastgoed met elkaar te vergelijken en om zo in te spelen op projecten die op zoek zijn naar ruimte. In deze context besteedt Perspective bijzondere aandacht aan voorzieningen (scholen, crèches, cultuur, sport, welzijn en gezondheid), via de Task Force Voorzieningen.

  Tijdelijk gebruik

  Tijdelijk gebruik, tussentijds beheer en experimentele stadsplanning

  Tijdelijk, tussentijds of experimenteel gebruik van de grond - bijvoorbeeld in afwachting van toekomstige werken - helpt om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners van het Gewest.

  Sinds maart 2023 is er een Loket Tijdelijk Gebruik, dat gecoördineerd wordt door perspective.brussels en citydev.brussels. Het doel is om projectbeheerders en eigenaars van leegstaande locaties te koppelen, en om expertise beschikbaar te stellen voor het opzetten van projecten voor tijdelijk gebruik.