Het kadaster van de beschikbare gronden bevat de terreinen en gebouwen die in het Brusselse gewest kunnen aangewend worden voor het realiseren van huisvesting en voorzieningen.

Het kadaster van beschikbare gronden, sinds 2014 beheerd door perspective.brussels is een 'barometer' voor de vastgoedmogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een essentieel vertrekpunt voor infrastructuur- en huisvestingsprojecten, met name binnen de context van demografische groei.

Het vastgoed voor de openbare instellingen in kaart gebracht

Het kadaster van beschikbare gronden is een hulpmiddel voor publieke instellingen die op zoek zijn naar beschikbaar vastgoed. Het kadaster bevat inderdaad de beschikbare terreinen en gebouwen, beschrijft ze en brengt ze in kaart. Het gaat om ruimtes waarvoor nog geen vergunning werd uitgereikt en die qua ligging, oppervlakte en aard aan de behoeftes van openbare actoren beantwoorden.

Het kadaster bevat informatie van verschillende partners, zoals de gemeentelijke, gewestelijke en federale overheden en de gemeenschappen. Dankzij veldonderzoek en vaststellingen op het terrein worden de gegevens van het kadaster up-to-date gehouden.

Een kwalitatieve analyse van potentiële sites

Het kadaster van beschikbare gronden is een interessant werkinstrument voor kwalitatieve analyses van terreinen en gebouwen. Op basis van verschillende indicatoren die in het kadaster zijn opgenomen, zoals de aard van het perceel, het stedelijke kader, de toegankelijkheid, de staat van het gebouw, de voorzieningen in de omgeving, ... onderzoekt perspective of de beschikbare grond of het desbetreffend terrein optimaal voldoet aan de uitdagingen van een toekomstig vastgoedproject.

Dankzij een grondige analyse van de gegevens uit het kadaster werden nieuwe scholen en sociale woningen gebouwd en optimaal ingepland in hun stedelijke omgeving.

Ten slotte beseft perspective, op basis van de gegevens van het kadaster en rekening houdend met de demografische groei dat het aanbod van beschikbare terreinen niet volstaat. De reconversie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, vormt een alternatief voor de verdere ontwikkeling van het Gewest.

Opdrachthoudster
Annabelle
Guérin
Opdrachthoudster
Emilie
Hanson