Als gewestelijk expertisecentrum voedt Perspective het debat en de besluitvorming met scherpe en relevante analyses.

Als initiatiefnemer van de territoriale ontwikkelingsstrategie stelt het geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen. 

Expertisecentrum

Perspective vergaart kennis over het Gewest, zoals het nu is en zoals het kan zijn in de toekomst. De instelling bundelt en verspreidt objectieve cijfers over het Gewest en brengt de sociaaleconomische uitdagingen in kaart. Perspective houdt stedelijke fenomenen in de gaten. Het identificeert de noden van de inwoners en brengt maatschappelijke trends in kaart. Perspective heeft de nodige multidisciplinaire expertise in huis om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen.

Centraal in het debat en de besluitvorming

Perspective brengt verschillende actoren bij elkaar om het debat en de besluitvorming in het Brusselse Gewest te voeden. Het ontsluit informatie voor verschillende doelgroepen via nauwgezette studies, doortastende analyses en doeltreffende strategieën over relevante thema’s. Perspective werkt met burgerparticipatie en hanteert open transparante processen zodat het werk inspeelt op de noden van de gemeenschap.

Initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brusselse grondgebied

Perspective neemt het voortouw in de territoriale ontwikkelingsstrategie, zowel voor het volledige Gewest als voor specifieke gebieden. Perspective geeft deze territoriale strategie concreet vorm in strategische en verordenende plannen. De strategie wordt samen met de betrokken actoren uitgewerkt en bijgestuurd in lijn met gewestelijke evoluties.

Zo bepaalt Perspective de visie voor de territoriale ontwikkeling en ondersteunt het de uitvoering ervan.

Geïntegreerde en prospectieve oplossingen

Perspective past zijn ambities en focus aan naargelang de knelpunten die uit de analyses en studies naar voor komen. De organisatie zet haar brede, complementaire expertise in om geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen.