Onze visie

Perspective is het expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest. 

Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het grondgebied stelt Perspective geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om de huidige en toekomstige uitdagingen van het Gewest aan te gaan.

  Expertisecentrum en besluitvormingsinstrument

  Perspective is het expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest. Aan de hand van statistieken, thematische analyses en waarnemingen van het grondgebied kunnen gewestelijke en territoriale strategieën worden vastgesteld, ontwikkeld en geëvalueerd. Perspective kruist, consolideert en stelt de deskundigheid en disciplines ter beschikking die het mogelijk maken overheidsacties en -strategieën op solide grondslagen te baseren. Als zodanig is Perspective een besluitvormingsinstrument voor de overheid en de actoren die op het gewestelijk grondgebied actief zijn. Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het grondgebied stelt Perspective geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om de huidige en toekomstige uitdagingen van het Gewest aan te gaan.

  Perspective is het expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest. Aan de hand van statistieken, thematische analyses en waarnemingen van het grondgebied kunnen gewestelijke en territoriale strategieën worden vastgesteld, ontwikkeld en geëvalueerd. Perspective kruist, consolideert en stelt de deskundigheid en disciplines ter beschikking die het mogelijk maken overheidsacties en -strategieën op solide grondslagen te baseren. Als zodanig is Perspective een besluitvormingsinstrument voor de overheid en de actoren die op het gewestelijk grondgebied actief zijn. Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het grondgebied stelt Perspective geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om de huidige en toekomstige uitdagingen van het Gewest aan te gaan.

  Procesbegeleider

  Perspective neemt de rol van procesbegeleider op zich, daarbij steunend op de relevantie van haar analyses en haar afstand tot de verschillende gewestelijke dimensies. Zij ziet haar optreden als een katalysator, die de acties van de verschillende actoren bundelt tot een samenhangend geheel, teneinde de gewestelijke uitdagingen aan te gaan. Perspective focust op een logica van voortdurende verbetering van de ontwikkelde strategieën en processen.

  De vinger aan de pols

  Perspective houdt de vinger aan de pols om de verschillende stedelijke functies en tendensen te ontwaren om zo de ontwikkelingen en tekortkomingen van het grondgebied te identificeren. Daartoe analyseert zij praktijken en ontwikkelingen in andere steden en activeert zij netwerken. Perspective ziet toe op de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling en heeft daarom bijzondere aandacht voor de ontwikkeling en verdediging van stedelijke functies die zich niet spontaan in het stedelijk geheel ontplooien. Voorzieningen van collectief belang, en in het bijzonder onderwijsvoorzieningen, vereisen een bijzondere aanpak en methode. Perspective zet een reeks instrumenten in om deze ontplooiing mogelijk te maken, in samenwerking met de betrokken partijen.

  Platform voor uitwisseling

  Perspective houdt de vinger aan de pols om de verschillende stedelijke functiesen tendensen te ontwaren om zo de ontwikkelingen en tekortkomingen van het grondgebied te identificeren. Daartoe analyseert zij praktijken en ontwikkelingen in andere steden en activeert zij netwerken. Perspective ziet toe op de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling en heeft daarom bijzondere aandacht voor de ontwikkeling en verdediging van stedelijke functies die zich niet spontaan in het stedelijk geheel ontplooien. Voorzieningen van collectief belang, en in het bijzonder onderwijsvoorzieningen, vereisen een bijzondere aanpak en methode. Perspective zet een reeks instrumenten in om deze ontplooiing mogelijk te maken, in samenwerking met de betrokken partijen.