De referent huisvesting

  Woningencomplex Lavoisier in Sint-Jans-Molenbeek
  Woningencomplex Lavoisier in Sint-Jans-Molenbeek
   
  Moderne Wijk, Sint-Agatha-Berchem
  Moderne Wijk, Sint-Agatha-Berchem
   
  Moderne Stad, Sint-Agatha-Berchem
  Moderne Stad, Sint-Agatha-Berchem
   
  Modelwijk te Laken
  Modelwijk te Laken
   

  De referent huisvesting zorgt voor een nieuwe dynamiek in de bouw van openbare en private sociale woningen. Hij brengt mensen bij elkaar om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren.

  De Brusselse overheid stelde op 1 december 2016 een Brusselse referent huisvesting aan binnen perspective.brussels om de bouw van openbare en private sociale woningen te bevorderen. Hij organiseert hiervoor overleg tussen de verschillende actoren van de ruimtelijke ordening, zoals de kennis, vooral op statistisch gebied, van het gewestelijk grondgebied, de planningsstrategie en de ploeg van de Bouwmeester maître-architecte.

  De belangrijkste opdrachten van de russelse referent huisvesting zijn:

  •  een overzicht maken van de sociale woningprojecten in Brussel,
  •  contacten leggen tussen actoren in de Brusselse huisvesting, goede praktijkvoorbeelden uitwisselen,
  •  meer inzicht krijgen in de huisvestingsproblematiek, met name de volkshuisvesting, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  •  partners bij elkaar brengen, samenwerking stimuleren en concurrentie te vermijden,
  •  het potentieel van nieuwe ontwikkelingsprojecten analyseren, in het bijzonder voor grondprojecten.

  Contact

  Nieuws