De sportcel

De Sportcel centraliseert, analyseert en ontwikkelt kennis over sport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en draagt bij aan de uitvoering van een sportbeleid voor de inwoners van Brussel.

  20km door Brussel
  20km door Brussel
  © visit.brussels - Pierre Fera
  Familiefeest
  Familiefeest
  © visit.brussels - Eric Danhier

  Beschrijving

  Waarom een Sportcel?

  De Sportcel, opgericht binnen perspective.brussels, ontwikkelt een deskundige, strategische visie rond sport en stimuleert sportbeoefening in het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Deze cel adviseert ook de bevoegde overheden en promoot sport bij het grote publiek.

  Activiteiten van de Sportcel

  De Sportcel coördineert en promoot sport:

  • De cel actualiseert, beheert en verspreidt het Sportkadaster. Dit kadaster bevat informatie rond infrastructuur, sportorganisaties, verenigingen/sportclubs en sportevenementen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Op basis van de gegevens van het Sportkadaster analyseert de Sportcel de sportbeoefening en het aanbod om, in samenwerking met de bevoegde openbare instellingen, een gewestelijke, coherente en gecoördineerde strategie uit te werken op het gebied van sportvoorzieningen.
  • De Sportcel fungeert als aanspreekpunt voor de Brusselse sportsector. De Sportcel ondersteunt de realisatie van zowel tijdelijke als blijvende infrastructuurprojecten en dit door projecten te detecteren en te coördineren, door relevante openbare en privéactoren samen te brengen alsook door actoren administratief te ondersteunen.
  • De cel zorgt voor de promotie van sport via publicaties.

   

  Contact

  Stratégie territorialeTerritoriale StrategieTerritorial Strategy
  Opdrachthouder Sportcel
  Akara
  Chy

  Nieuws