Tijdelijk gebruik

  Studio CityGate
  Studio CityGate
   

  Beschrijving

  Tijdelijk, tussentijds of experimenteel bodemgebruik laat actie toe, binnen een langer proces van territoriale planning. Daardoor kan men leven brengen in een wijk, historisch erfgoed herwaarderen, verschillende invullingen uitproberen of een gedeelde dynamiek lanceren. En kan men beter inspelen op de noden van de bewoners.

  Grote projecten nemen veel tijd in beslag, dat is in Brussel niet anders dan in andere steden. Er kunnen jaren verstrijken tussen de eerste aanzet en de eigenlijke start van een werf. Tegelijk zijn verenigingen, bewoners, instellingen of ondernemingen vaak op zoek naar een ruimte voor nieuwe initiatieven: bijstandsprojecten ten behoeve van de financieel zwakkeren, gemeenschapsprojecten, workshops of éénnmalige evenementen.

  In die context wordt tijdelijk gebruik een mobiliserend instrument. Het draagt bij aan de identiteit van een plek, aan maatschappelijke ontwikkeling of het opnieuw inpalmen van de openbare ruimte door de burgers. Ook kan het de fundamenten leggen van een toekomstige programmering voor stadsprojecten.

  Wat kan tijdelijk gebruik zoal zijn?

  Afhankelijk van de context kunnen meerdere soorten gebruik aan bod komen:

  • Tijdelijke bezetting is het tijdelijk gebruik van een onbezet pand of stuk grond. Het gaat om een gelegenheidsbezetting die geen verband houdt met een specifiek planningsinstrument.
  • Onder tijdelijk beheer verstaat men dat een site wordt ingenomen in afwachting van zijn herbestemming en zodra de territoriale visie voor deze site is vastgelegd.  De bezetting past dan binnen de wensen van de overheid en kan op termijn worden geïntegreerd in het uiteindelijke project.
  • Experimentele programmatie is het tijdelijk gebruik van een site terwijl de strategie met betrekking tot de ontwikkeling ervan nog niet is vastgelegd, maar wel geweten is dat men de site op termijn wenst te ontwikkelen. Met dit soort gebruik kan men scenario's uitproberen en nagaan of ze stroken met de noden voor een bepaald grondgebied.

  Waarom tijdelijk of experimenteel gebruik voorstellen?

  Een van de meerwaarden van projecten voor tijdelijk gebruik is dat men de programmatie en de planning van stadsprojecten aan de hand daarvan kan bijstellen. Niet alleen is het gebruik ervan momenteel verankerd in de Brusselse identiteit en komt het de internationale erkenning van de stad ten goede, ze wijzen ook op ontluikende noden en zijn een nieuwe vorm van burgerparticipatie die de overheid in staat stelt relevantere strategieën voor de stad voor te stellen.

  Een gids voor tijdelijk gebruik

  Om in te spelen op vaak gestelde vragen heeft perspective.brussels een gids voor tijdelijk gebruik op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemaakt. Hij is bedoeld voor initiatiefnemers van projecten die op zoek zijn naar ruimte en voor degenen die dergelijke ruimte hebben en ze voor een bepaalde periode ter beschikking willen stellen.

  De gids voor tijdelijk gebruik staat online en omvat de rechten, plichten en nuttige aandachtspunten voor de betreffende doelgroepen. Hij is samengesteld op grond van een gezamenlijk onderzoek door Nicolas Bernard, professor aan de Université de Saint-Louis, en de teams van perspective.brussels, en werd afgewerkt in samenwerking met ter zake bevoegde Brusselse verenigingen, administraties en ondernemingen.

  De gids is beschikbaar via tijdelijk gebruik.brussels

  Contact

  info () temporary ! brussels

  Publicaties

  Praktische gids voor tijdelijk gebruik in Brussel

  2018
  Downloaden

  Nieuws