Studio CityGate
Studio CityGate
 

Tijdelijk, tussentijds of experimenteel bodemgebruik laat actie toe, binnen een langer proces van territoriale planning. Daardoor kan men leven brengen in een wijk, historisch erfgoed herwaarderen, verschillende invullingen uitproberen of een gedeelde dynamiek lanceren. En kan men beter inspelen op de noden van de bewoners.

Grote projecten nemen veel tijd in beslag, dat is in Brussel niet anders dan in andere steden. Er kunnen jaren verstrijken tussen de eerste aanzet en de eigenlijke start van een werf. Tegelijk zijn verenigingen, bewoners, instellingen of ondernemingen vaak op zoek naar een ruimte voor nieuwe initiatieven: bijstandsprojecten ten behoeve van de financieel zwakkeren, gemeenschapsprojecten, workshops of éénnmalige evenementen.

In die context wordt tijdelijk gebruik een mobiliserend instrument. Het draagt bij aan de identiteit van een plek, aan maatschappelijke ontwikkeling of het opnieuw inpalmen van de openbare ruimte door de burgers. Ook kan het de fundamenten leggen van een toekomstige programmering voor stadsprojecten.

Wat kan tijdelijk gebruik zoal zijn?

Afhankelijk van de context kunnen meerdere soorten gebruik aan bod komen:

  • Tijdelijke bezetting is het tijdelijk gebruik van een onbezet pand of stuk grond. Het gaat om een gelegenheidsbezetting die geen verband houdt met een specifiek planningsinstrument.
  • Onder tijdelijk beheer verstaat men dat een site wordt ingenomen in afwachting van zijn herbestemming en zodra de territoriale visie voor deze site is vastgelegd.  De bezetting past dan binnen de wensen van de overheid en kan op termijn worden geïntegreerd in het uiteindelijke project.
  • Experimentele programmatie is het tijdelijk gebruik van een site terwijl de strategie met betrekking tot de ontwikkeling ervan nog niet is vastgelegd, maar wel geweten is dat men de site op termijn wenst te ontwikkelen. Met dit soort gebruik kan men scenario's uitproberen en nagaan of ze stroken met de noden voor een bepaald grondgebied.

Waarom tijdelijk of experimenteel gebruik voorstellen?

Een van de meerwaarden van projecten voor tijdelijk gebruik is dat men de programmatie en de planning van stadsprojecten aan de hand daarvan kan bijstellen. Niet alleen is het gebruik ervan momenteel verankerd in de Brusselse identiteit en komt het de internationale erkenning van de stad ten goede, ze wijzen ook op ontluikende noden en zijn een nieuwe vorm van burgerparticipatie die de overheid in staat stelt relevantere strategieën voor de stad voor te stellen.

Het Loket voor Tijdelijk Gebruik

Heb je vragen over tijdelijk gebruik of wil je tijdelijk project opstarten?

In samenwerking met citydev.brussels heeft perspective.brussels een regionaal loket voor tijdelijk gebruik opgericht. temporary.brussels is het webloket voor al je vragen, zowel voor projectbeheerders die een plek zoeken als voor eigenaars van leegstaande panden.

Wat vindt u op temporary.brussels?

  • Het laatste nieuws over tijdelijk gebruik in Brussel
  • Een kaart met tijdelijke projecten op het Brussels grondgebied;
  • Een stappenplan voor het opstarten van een project;
  • 186 vragen en antwoorden over tijdelijk gebruik. De informatie is gebaseerd op een studie met Nicolas Bernard, professor aan de Universiteit van Sint-Louis, en het team van perspective.brussels;
  • Een bibliotheek met juridische, financiële en administratieve informatie.

Raadpleeg de website temporary.brussels