Belgische en grootstedelijke actie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt met de verschillende Belgische instanties samen voor dossiers en projecten met een gemeenschappelijk belang. perspective.brussels neemt deel aan deze samenwerking in de domeinen statistiek, ruimtelijke ordening en schoolinfrastructuren.


   

  Context

  De Belgische institutionele context

  Doordat België een federale staat is, beschikken de 3 Belgische Gewesten over een verregaande autonomie voor het beheer van hun eigen bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening. Voor dossiers van gemeenschappelijk belang wordt hen gevraagd om onderling en met de federale staat samen te werken.

  Het Brusselse Gewest werkt met het Waalse en het Vlaamse Gewest  samen voor bepaalde intergewestelijke gebieden of projecten, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de voormalige NAVO-site. Nochtans is er op dit moment in België nog geen sprake van structurele grootstedelijke samenwerking zoals dat in andere landen wel het geval is.

  Belgische acties

  Belgische acties

  Samenwerking met het Belgische statistische systeem

  Als Gewestelijke statistische autoriteit vertegenwoordigt het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de officiële instanties voor statistiek en economie:

  In het kader van zijn expertiseopdracht leidt het BISA samen met zijn federale, Waalse en Vlaamse tegenhangers verschillende projecten om statistieken en analyses op Belgische schaal te produceren, zoals de jaarlijkse publicatie van de Regionale economische vooruitzichten. Het BISA maakt ook over de gewestelijke grenzen heen deel uit van verschillende werkgroepen, zoals het Observatoire des politiques culturelles in de Federatie Wallonië-Brussel en de werkgroep Labour Accounts van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening

  Sinds 2012 brengt het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening de besturen van de drie Belgische Gewesten samen, om de uitwisseling van informatie inzake beleid, tools en gemeenschappelijke uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening te bevorderen. Het maakt eveneens de financiering van gemeenschappelijke studies mogelijk, zoals de studie Metropolitan Landscapes en de studies in het kader van TOP Noordrand.

  Documenten:

  Communautaire samenwerking betreffende de schoolinfrastructuren in Brussel

  De Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap  en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben investeringsplannen goedgekeurd om nieuwe plaatsen te creëren in de Brusselse scholen.

  Binnen perspective.brussels evalueert de Dienst Scholen de nood aan nieuwe plaatsen in het onderwijs in het Brussels Gewest en bevordert het de realisatie van projecten om het schoolaanbod te vergroten. In het kader hiervan werkt het samen met de administraties van de Federatie Wallonië-Brussel, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

  Grootstedelijke acties

  Grootstedelijke acties

  TOP Noordrand

  TOP Noordrand (Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand) is een samenwerking tussen perspective.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Omgeving Vlaanderen (Vlaams Gewest), de Provincie Vlaams-Brabant en de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

  Dit programma beoogt de gecoördineerde territoriale ontwikkeling van de noordrand van Brussel, tussen het noorden van het Brussels Gewest en delen van de gemeentes Machelen, Vilvoorde, Zaventem en Grimbergen Momenteel wordt er gewerkt binnen volgende 5 werven: reconversie Defensie-site, Europese blvd, groen netwerk, Transport Oriented Development en Buda +.

  Metropolitan Landscapes

  De studie Metropolitan Landscapes is een gemeenschappelijk initiatief van perspective.brussels, Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Bouwmeester voor het Brussels Gewest en de Vlaamse Bouwmeester.

  Ze werd gefinancierd door het Brussels en het Vlaams Gewest en gelanceerd in het kader van het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening.

  De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in een boek dat op 28 januari 2016 werd voorgesteld in het kader van een colloquium.

  Document:

  De Europese studie ESPON SPIMA

  perspective.brussels is betrokken bij de werkzaamheden van het project SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan), gefinancierd door het Europese planningsprogramma ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Dit project onderzocht de tools en benaderingen gehanteerd door 10 Europese metropolen, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het beheer van ruimtelijke ontwikkelingen op grootstedelijk niveau. Het stelt een methodologie voor om de planning en het beheer van functionele stedelijke gebieden te verbeteren, alsook aanbevelingen voor de Brusselse metropool.

  De resultaten van het onderzoek werden op 24 oktober 2018 voorgesteld op een Europese workshop, en op 2 april 2019 op een intergewestelijke workshop georganiseerd door perspective.brussels. Tijdens deze intergewestelijke deskundigenworkshop konden de drie Belgische Gewesten van gedachten wisselen over functionele stedelijke gebieden, het beheer en de uitdagingen van de planning van het Brusselse grootstedelijke gebied. Het was de eerste in een reeks van drie evenementen die in de loop van 2019 en 2020 worden georganiseerd om de resultaten van de onderzoeken in het kader van het Europese ESPON-programma te verspreiden.

  Documenten :

  Belgische verenigingen inzake planning

  perspective.brussels is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP. Het werkt ook mee aan de activiteiten van FUP (For Urban Passion), een organisatie opgericht door de CUB (Chambre des Urbanistes de Belgique), om de uitwisseling en het debat tussen Wallonië en Brussel over ruimtelijke ordening te bevorderen.

  Contact

  Nieuws