Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt met de verschillende Belgische instanties samen voor dossiers met een gemeenschappelijk belang. perspective.brussels neemt deel aan deze samenwerking in de domeinen statistiek, ruimtelijke ordening en schoolinfrastructuren.

De Belgische institutionele context

Doordat België een federale staat is, beschikken de 3 Belgische Gewesten over een verregaande autonomie voor het beheer van hun eigen bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening. Voor dossiers van gemeenschappelijk belang wordt hen gevraagd om onderling en met de federale staat samen te werken.

Het Brusselse Gewest werkt met het Waalse en het Vlaamse Gewest  samen voor bepaalde intergewestelijke gebieden of projecten, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de voormalige NAVO-site. Nochtans is er op dit moment in België nog geen sprake van structurele grootstedelijke samenwerking zoals dat in andere landen wel het geval is.

Belgische acties

Samenwerking met het Belgische statistische systeem

Als Gewestelijke statistische autoriteit vertegenwoordigt het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de officiële instanties voor statistiek en economie:

In het kader van zijn expertiseopdracht leidt het BISA samen met zijn federale, Waalse en Vlaamse tegenhangers verschillende projecten om statistieken en analyses op Belgische schaal te produceren, zoals de jaarlijkse publicatie van de Regionale economische vooruitzichten. Het BISA maakt ook over de gewestelijke grenzen heen deel uit van verschillende werkgroepen, zoals het Observatoire des politiques culturelles in de Federatie Wallonië-Brussel en de werkgroep Labour Accounts van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Communautaire samenwerking betreffende de schoolinfrastructuren in Brussel

De Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben investeringsplannen goedgekeurd om nieuwe plaatsen te creëren in de Brusselse scholen.

Binnen perspective.brussels evalueert de Dienst Scholen de nood aan nieuwe plaatsen in het onderwijs in het Brussels Gewest en bevordert het de realisatie van projecten om het schoolaanbod te vergroten. In het kader hiervan werkt het samen met de administraties van de Federatie Wallonië-Brussel, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening

Sinds 2012 brengt het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening de besturen van de drie Belgische Gewesten samen, om de uitwisseling van informatie inzake beleid, tools en gemeenschappelijke uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening te bevorderen. Het maakt eveneens de financiering van gemeenschappelijke studies mogelijk, zoals de studie Metropolitan Landscapes en de studies in het kader van TOP Noordrand.

Documenten: Akkoord tussen de drie Gewesten

Internationale samenwerking in het kader van de Europese Territoriale Agenda

Grootstedelijke acties

TOP Noordrand

TOP Noordrand (Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand) is een samenwerking tussen perspective.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Omgeving Vlaanderen (Vlaams Gewest), de Provincie Vlaams-Brabant en de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Dit programma beoogt de gecoördineerde territoriale ontwikkeling van de noordrand van Brussel, tussen het noorden van het Brussels Gewest en delen van de gemeentes Machelen, Vilvoorde, Zaventem en Grimbergen Momenteel wordt er gewerkt binnen volgende 5 werven: reconversie Defensie-site, Europese blvd, groen netwerk, Transport Oriented Development en Buda +.

Studies

OPEN Brussels, een openruimtenetwerk in en rond Brussel

OPEN Brussels, een openruimtenetwerk in en rond Brussel, beoogt een landschappelijke en ecologische visie, gemeenschappelijk voor beide gewesten van de periferie, dankzij de open ruimte en de rol die ze kunnen spelen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Een interregionale studie met het doel om een landschappelijke en ecologische visie
Deze studie is gecoördineerd door perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap Natuur en Bos, OVAM, in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester en de Brusselse bouwmeester, VMM, VLM en Departement Landbouw en Visserij.

Meer weten

Belgische verenigingen inzake planning

perspective.brussels is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP. Het werkt ook mee aan de activiteiten van FUP (For Urban Passion), een organisatie opgericht door de CUB (Chambre des Urbanistes de Belgique), om de uitwisseling en het debat tussen Wallonië en Brussel over ruimtelijke ordening te bevorderen.