Zicht op Brussel
Zicht op Brussel
 

In het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) is titel III gewijd aan de stedenbouwkundige reglementen.

Stedenbouwkundige reglementen

Deze stedenbouwkundige reglementen zijn in twee niveaus opgedeeld.

De stedenbouwkundige verordeningen bevatten regels over onder andere de kenmerken van gebouwen (bouwprofiel, volume, vormgeving, stevigheid), de bewoonbaarheidsnormen voor huisvesting, de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), de inrichting van openbare ruimtes, de normen voor het parkeren (met uitzondering van de openbare weg), enz.