Plannen en programma's op gewestelijk niveau

Het Gewest ontwikkelt instrumenten voor de ontwikkeling van zijn hele grondgebied. Deze omvatten met name de grote lijnen van de ontwikkeling van Brussel tot 2040 en de toegestane gebruikswijzen in elk van zijn delen.

  Uitzicht over Brussel (Stadhuis van Grote Markt)
  Uitzicht over Brussel (Stadhuis van Grote Markt)
   

  Beschrijving

  Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt de instrumenten die op verschillende niveaus worden gebruikt. De gewestregering kan plannen of programma's aannemen die het hele gewestelijke grondgebied of slechts een deel ervan bestrijken.

  Deze instrumenten kunnen strategisch, reglementair, beide of puur operationeel zijn. De meeste moeten voldoen aan de Europese verplichting om significante milieueffecten te beoordelen (Richtlijn 2001/42/EG).