Een nieuwe BMA voor Brussel : de oproep tot kandidaten is gelanceerd !

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 13 juni 2024

 


 
Met de kandidatenopoproep, gelanceerd door het Brussels Gewest en Perspective, wordt de procedure gestart voor de aanwijzing van een nieuwe bouwmeester maître architecte voor de periode 2025-2029.

De BMA heeft als opdracht de ruimtelijke kwaliteit van stadsontwikkelingsprojecten in Brussel te bevorderen vanuit een onafhankelijke positie:

  • Begeleiding van publieke en private opdrachtgevers zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van hun projecten, onder meer door de sleutelkwesties te bepalen, aan het programma te werken en wedstrijden te organiseren
  • Ontwerpend onderzoek over concrete projecten
  • In samenwerking met de betrokken actoren, de ontwikkeling van een ambitieuze strategische visie om de architecturale kwaliteit te stimuleren en de verspreiding ervan door het organiseren van uitwisseling en sensibilisering over specifieke thema's in verband met architecturale kwaliteit
  • Officieel advies op stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor projecten van meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte. Dit zal in de in de toekomst ook gelden voor projecten openbare open ruimte.

Met het oog op een transparant en open proces, heeft de Brusselse regering besloten een selectiecommissie in te stellen via een publieke oproep, die binnenkort wordt gelanceerd. De selectiecommissie zal de aanbestedende overheden, perspective.brussels en het Gewest, tijdens de hele procedure bijstaan, vanaf de selectie van de kandidaten tot aan de definitieve toewijzing en de aanstelling van de volgende BMA.

De kandidaturen voor het volgende mandaat als BMA moeten worden ingediend ten laatste 6 september 2024 om 17u.

Lees de oproep tot kandidaten