Een nieuwe werkgroep voor « Care in the City »

Gepubliceerd op 26 april 2021

 


© Cyrus Pâques
"Care in the City", het samenwerkingsverband tussen perspective.brussels en actoren uit de welzijns- en gezondheidssector heeft sinds maart 2021 een nieuwe werkgroep "Territories". Deze zet in op sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid van de zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In nauw overleg met de actoren op het terrein wil de werkgroep interventiezones afbakenen en het zorgaanbod reorganiseren.

Het huidige zorgbeleid binnen het Brussels Gewest is erg versnipperd, en gezondheidsvoorzieningen zijn niet voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk. Tot die conclusie komen de verschillende actoren actief in de welzijns- en gezondheidssector. Om op deze uitdaging een antwoord te bieden werd de werkgroep ‘Territories’ opgericht. Deze bestaat uit Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS), Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS), Brusano, Huis voor Gezondheid en perspective.brussels.

Deze werkgroep vertrekt vanuit een territoriale logica om gezondheidszorg op een meer coherente, toegankelijke en integrale manier te organiseren. Dergelijke gezondheidszorg gaat verder dan het louter identificeren van zorgbehoeften en het programmeren van voorzieningen. Een zorgaanbod moet bijvoorbeeld ook kunnen beantwoorden aan onvervulde en onzichtbare noden.

Eén van de eerste stappen wordt het realiseren van een inventaris van de gerealiseerde studies en bestaande projecten rond de territorialisering van zorg. 

Het samenwerkingsverband ‘Care in the City’ is actief sinds 2017 en streeft een betere integratie van welzijn in gezondheid binnen ruimtelijke planning na. Hiervoor wordt, naast de partners van deze werkgroep, samengewerkt met Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg (WWZ) en l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.

Verschillende publicaties die de uitdagingen op vlak van gezondheidszorg in Brussel in kaart brengen, zijn te raadplegen via de webpagina Welzijn en Gezondheid.

Meer info