Eerste reeks Schoolcontracten (2020-2024)

Voor welke uitdagingen staan de school en de buurtbewoners?

Publicatie

Gepubliceerd op 23 juni 2020

 

Ingang van de school Ulenspiegel in Sint-Gillis
Ingang van de school Ulenspiegel in Sint-Gillis
© CityTools - 2020

Hoe zit het met de kwaliteit van de schoolomgeving? Wat hebben leerlingen en buurtbewoners nodig? Welke mogelijkheden biedt de school voor meer openheid naar de buurt? Welke relaties zijn er mogelijk tussen de scholen en de buurtactoren?

Op basis van al die vragen maakt perspective.brussels, in samenwerking met CityTools, diagnoses op die als basis zullen dienen voor het opstellen van de actie- en investeringsprogramma's voor de eerste reeks Schoolcontracten (2020-2024).

Deze studiefase gaat uit van onderzoek, terreinwerk en een participatieproces op maat van elk Schoolcontract. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de verbanden tussen de leefruimte van de school en die van de buurtbewoners, om op die manier de scholen beter in te passen in de stedelijke omgeving en ze meer open te stellen voor de buurt. Dit komt uiteindelijk de sociale verbondenheid ten goede

In deze fase wordt de omgeving in en rond elke school gescreend, wordt gepeild naar de sterkten en zwakten van de school en haar buurt en wordt gespeurd naar mogelijkheden voor leerlingen en buurtbewoners om de schoolinfrastructuur meer te benutten.

De studiefase, die in januari 2020 werd opgestart, is intussen afgerond. Dit resulteert in een diagnose voor vier Schoolcontracten. Aan het einde van de studiefase en het participatieproces worden trouwens de specifieke uitdagingen voor elk Schoolcontract bepaald. Deze dienen als leidraad voor de tweede fase van de opdracht, het opstellen van de actie- en investeringsprogramma's die in het kader van elk Schoolcontract zullen worden uitgevoerd.

De verschillende diagnoses die voor de Schoolcontracten van de eerste reeks (2020-2024) werden opgemaakt, zijn hier beschikbaar:

Institut Marius Renard

École 1 Schaarbeek

Basischool Champagnat

Ulenspiegel

Meer info