Gesprekken tussen het Gewest en studenten uit het Brusselse hoger onderwijs

De communicatie staat centraal bij deze uitwisselingen

Workshop

Gepubliceerd op 9 februari 2021

 

Campus VUB
Campus VUB
 

De cel Studentenleven van perspective.brussels sprak met studenten uit het Brussels hoger onderwijs om meer inzicht te krijgen in de noden op het vlak van communicatie. 

Die discussies of gedachtewisselingen maken deel uit van de opdrachten van de cel Studentenleven, zoals overeengekomen in een partnerschapsovereenkomst. Zo wenst de cel Studentenleven minstens eenmaal per jaar te sparren met studenten uit het Brussels hoger onderwijs. Deze uitwisselingen worden dan nadien gepubliceerd.

De cel Studentenleven nam het onderzoeksbureau Egerie onder de arm voor de samenstelling van studentenpanels en de organisatie van focusgroepen. Tussen 3 en 24 november 2020 werden de Brusselse studenten hoger onderwijs bevraagd over de bestaande communicatie tussen de studenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hoe deze verbeterd kan worden. 

Aan welke informatie hebben de studenten nood? En via welke kanalen?. Die bevraging vond plaats aan de hand van 4 doelgroepen, samengesteld op basis van de taal (Frans, Nederlands, Engels en gemengd). Elke groep bestond uit 4 personen en kwam twee maal samen. De studenten werden vooraf geselecteerd via een bevraging, georganiseerd in samenwerking met het onderzoeksbureau, en op basis van gegevens uit de enquête "Blik op het studentenleven in Brussel", Een synthese van de verschillende discussies werd opgesteld en is nu beschikbaar.

Discussiepanels met studenten hoger onderwijs in het Brussels Gewest - november 2020

Wat kwam aan bod tijdens deze uitwisseling? De redenen om Brussel te kiezen als studiestad, verscheidene troeven zoals de diversiteit, ruimdenkendheid en het kosmopolitische karakter van de hoofdstad, maar ook de hindernissen, zoals mobiliteit, onveiligheid of de moeilijkheden bij het vinden van huisvesting.

De slotsom was dat het studentenpanel de voorkeur geeft aan communicatie via een centraal informatieplatform. Dat informatieplatform kan dan linken naar nuttige websites voor studenten. Ook andere opties werden besproken. Ontdek er meer over in de synthèse!

Meer info