ISOCARP Congres: een uitnodiging aan Belgische Young Planning Professionals om deel te nemen!

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 4 juli 2022

 


 
We nodigen jonge professionals of master-/doctoraatsstudenten in ruimtelijke planning, stedenbouwkundige architectuur of een andere daaraan verwante disciplines uit om zich aan te melden voor de workshop die van 26-30 september 2022 in Brussel plaatsvindt - Deadline 20 juli 2022.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de gaststad voor de 58ste editie van het ISOCARP World Planning Congress (3 tot 6 oktober 2022). Ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, professionals uit daaraan verwante disciplines en beleidsmakers komen samen om te debatteren over het thema van dit jaar: 'From Wealthy to Healthy Cities'.

Een week voor het congres, van 26 tot 30 september 2022, wordt een workshop voor Young Planning Professionals (YPP) georganiseerd. De casestudy wordt de Ninoofsepoort en het onderwerp wordt 'How to (re)design a healthy neighbourhood?' (Hoe (her)ontwerp je een gezonde wijk?).

De deelnemers zullen 4 volledige dagen in Brussel doorbrengen om samen te werken met 2 ISOCARP-coördinatoren en lokale deskundigen.

Zij gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe kunnen we buurten creëren waarin rekening wordt gehouden met de gezondheid en het welzijn van de bewoners? Welke voorwaarden en criteria moeten we in acht nemen en verbeteren op het gebied van milieu, openbare ruimte, mobiliteit, diensten en voorzieningen voor de bevolking en huisvesting?

Daarna zullen de YPP-deelnemers deelnemen aan het ISOCARP-congres, dat de week daarna begint. De resultaten van hun workshop zullen voorgesteld worden tijdens een van de plenaire zittingen (datum wordt binnenkort bekendgemaakt).

Het YPP-programma is een cruciaal onderdeel van ISOCARP's toewijding aan het bevorderen en verbeteren van het beroep van ruimteplanners en van de inzet om kennis voor betere steden bij de jonge generaties te bevorderen.

Deze workshop wordt georganiseerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met urban.brussels, perspective.brussels en Leefmilieu Brussel. 

We hebben twee open oproepen: Coördinatoren van de workshops en deelnemers aan de workshops (uiterste datum voor indiening - 20juli)

Ben je geïnteresseerd? Jonge professionals kunnen zich aanmelden als workshopdeelnemer of als workshopcoördinator. Senior professionals kunnen zich alleen aanmelden als coördinator.

Meer informatie over de YPP-workshop en hoe u zich kunt aanmelden vindt u op https://brussels2022.dryfta.com/ypp-programme

Locatie voor ISOCARP-congres bekend

Wij zijn verheugd officieel te kunnen aankondigen dat het congres plaats zal vinden bij Tour & Taxis. Deze keuze is geen toeval.

De voormalige spoorlijnsite Tour & Taxis wordt momenteel volledig omgebouwd om er een voorbeeldige, duurzame stadsontwikkeling van te maken, waarbij de site wordt ontsloten en geïntegreerd in de omliggende dichtbevolkte en levendige wijken.

De verschillende sessies (plenaire sessies, workshops ...) zullen plaatsvinden in 'Maison de la Poste'.

We leggen momenteel de laatste hand aan het congresprogramma, dat we zeer binnenkort bekend zullen maken, blijf ons dus zeker volgen!

Meer info