Laat ons weten welke innovatieve werkwijzen uw stad te bieden heeft tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU!

Neem deel aan de call over de strijd tegen de stadsuitbreiding en kwalitatieve dichtheid

Gepubliceerd op 6 september 2023

 


 

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU verzamelt Perspective uw knowhow en goede praktijken om een Europees seminar te organiseren en een publicatie te verzorgen.

Context van de call for contributions:

Op 29 en 30 mei 2024 zal Perspective een Europees seminar organiseren waaraan overheidsinstanties en gemeentelijke diensten deelnemen die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening in verschillende Europese steden en metropolen. Dit seminar kan voor u een uitgelezen kans zijn om een innovatieve werkwijze uit uw stad voor te stellen!

Met het oog op het uitwisselen van ideeën over innovaties om de huidige uitdagingen voor steden aan te pakken, willen we graag gegevens vergelijken, samenwerking nastreven en werkwijzen bespreken om alle aspecten van stadsplanning beter op elkaar af te stemmen.

Het seminar zal focussen op de strijd tegen de stadsuitbreiding en kwalitatieve dichtheid.

Dit seminar zal de gelegenheid bieden om deze kwesties vanuit drie invalshoeken te bespreken:

  • Nieuwe manieren van leven en wonen in steden
  • Groen, blauw en grijs: de gebouwde omgeving combineren met natuur
  • Planningstools voor optimale governance van de stad

Om innovatieve en inspirerende werkwijzen met een reële impact op het terrein samen te brengen, lanceert Perspective een call for contributions. Deze werkwijzen kunnen beleidsmaatregelen, projecten, processen, evenementen of organisatiestructuren omvatten die zijn uitgewerkt door lokale, grootstedelijke en regionale overheidsinstanties. Ze kunnen worden geïmplementeerd door de overheden zelf of door andere lokale spelers.

Voordelen van deelname aan de call for contributions:

  • Een gelegenheid om deel te nemen aan het seminar van mei 2024 en bij te dragen aan het debat om antwoorden te vinden op gemeenschappelijke uitdagingen;

  • Een vermelding in onze publicatie die wordt uitgegeven tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU en wordt verspreid onder onze Europese partners;

  • De mogelijkheid om uw werkwijze voor te stellen tijdens een van de parallelle workshops van het seminar van mei 2024 en om feedback te verzamelen en inspiratie op te doen bij andere deelnemers;

  • Deel uitmaken van een grote community of practice en samen met andere stedelijke experts, praktijkmensen en beleidsmakers kennis en ervaring delen.

Wie kan deelnemen?

Deze oproep staat open voor overheidsinstanties en gemeentelijke diensten die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening en territoriale ontwikkeling in verschillende Europese steden en metropolen (uit de 27 EU-lidstaten, Noorwegen, Ijsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).

Bent u geïnteresseerd?

Beantwoord dan de bijgevoegde vragenlijst (in het Engels) vóór 15 oktober 2023 en stuur de ingevulde versie per e-mail naar europe@perspective.brussels of vul de digitale versie in. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via europe@perspective.brussels mocht u vragen hebben. Wij maken u erop attent dat de voertaal van het seminar Engels zal zijn.

Meer info