Oproep aan ontwerpers voor de tweede vestiging van het Institut Marius Renard

Zichtbaarheid van de schoo, kwaliteitsvolle schoolomgeving, voorzieningen voor de wijkbewoners

Projectoproep

Gepubliceerd op 7 februari 2022

 


© perspective.brussels / Séverin Malaud

De tweede vestiging van het Institut Marius Renard ligt in een deel van de Bergensesteenweg zonder duidelijke identiteit. De site wordt gedeeld met de École des Arts d’Anderlecht (kunstonderwijs), die toegankelijk is via de Walcourtstraat. De school kampt met een gebrek aan zichtbaarheid en aantrekkelijkheid maar de openbare ruimten eromheen hebben het potentieel om de leefomgeving van de leerlingen en de dynamiek van de wijk te verbeteren.

Het project is bedoeld om de zichtbaarheid van de school te verhogen, de leerlingen een kwaliteitsvolle schoolomgeving te bieden, die ook de École des Arts ten goede komt, en het aanbod van voorzieningen voor de wijkbewoners uit te breiden.

Het betreft een volledige ontwerpopdracht (architectuur, binnenhuisarchitectuur, ontwerp van vast meubilair, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, akoestiek, advies inzake energieprestaties van gebouwen, coördinatie gezondheid & veiligheid, expertise in BIM (building information model) en aanleg van openbare ruimten) voor verschillende investeringsoperaties in het kader van het Schoolcontract ‘Marius Renard’, bestaande uit:

  • De bouw van een nieuwe polyvalente voorziening voor de school en de verenigingen en bewoners uit de wijk
  • De creatie van een nieuwe ingang voor de school in de Henri Deleersstraat en de aanleg van de groene ruimte op de hoek van de Henri Deleersstraat en de Walcourtstraat
  • De aanleg van een gemeenschappelijke tuin: met deze aanleg wordt beoogd de speelplaats van de school uit te breiden met een nieuwe groene ruimte van hoge kwaliteit

De opdracht omvat een vast gedeelte en twee voorwaardelijke gedeelten.

Meer info over de oproep aan ontwerpers  op de BMA website. 

Meer info