perspective.brussels zoekt een multidisciplinair team voor de volgende Schoolcontracten

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 23 september 2021

 


 

Via de Schoolcontracten wenst het Brusselse Gewest de scholen open te stellen voor de stad en ze beter in te schakelen in hun stedelijke omgeving.

Op april 2021,  heeft het Gewest een oproep gedaan tot het indienen van aanvragen voor nieuwe Schoolcontracten.  Deze contracten moeten de schoolomgeving en de openheid van de scholen naar de buurt verbeteren, zodat de schoolinfrastructuur een echte speler wordt in het leven van de buurt.

De Dienst Scholen is daarom op zoek naar een multidisciplinair team voor het opstellen van de programma's voor de contracten die de regering zal selecteren. De Dienst Scholen van perspective.brussels is op zoek naar een multidisciplinair team om contractprogramma's te ontwikkelen die door de overheid moeten worden geselecteerd (3 of 4 contracten te bestuderen).

De opdracht omvat 3 delen voor elk schoolcontract:

  • Deel 1: opstellen van diagnose en bepalen van prioriteiten
  • Deel 2: opstellen van een actie- en investeringsprogramma
  • Deel 3: opstellen van een syntheserapport

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal het adviescomité bijstaan bij de gunning van deze dienstenopdracht.

Meer weten over de oproep tot interesse door BMA: Schoolcontract : Reeks 3

Meer info