Schoolcontract: de diagnoses 'Toots Thielemans' en 'Drootbeek' zijn klaar!

Publicatie

Gepubliceerd op 18 mei 2021

 

Schoolplein Sint Ursula
Schoolplein Sint Ursula
© PTArchitecten

© PTArchitecten

De studiefase van de twee Schoolcontracten, die startte in oktober 2020, is afgerond. De diagnoses zijn beschikbaar en geven de bevindingen en prioriteiten aan waarmee we naar de volgende fase kunnen: het opstellen van actie- en investeringsprogramma's.

De twee Schoolcontracten maken deel uit van de tweede reeks Schoolcontracten (2021-2025), geleid door de Dienst Scholen van perspective.brussels in samenwerking met PTArchitecten en 21 Solutions.

  • Het eerste contract betreft het Koninklijk Atheneum Toots Thielemans in het historisch centrum van Sint-Jans-Molenbeek, naast metrostation Graaf van Vlaanderen. De school biedt secundair onderwijs met technische en beroepsafdelingen aan ongeveer 450 leerlingen.
  • Het tweede contract 'Drootbeek' (een verwijzing naar de gelijknamige vallei), betreft vier scholen in eenzelfde blok in Laken: de drie basisscholen Sainte-Ursule, Sint-Ursula en De Zenne en de middelbare school Collège de la Fraternité. Samen tellen ze meer dan 1.500 leerlingen.

De afgelopen maanden werd er veldwerk verricht, werden er bilaterale gesprekken gevoerd met belangrijke actoren in de scholen en in de buurt en werd er een online enquête afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners. Op basis van die vaststellingen werden diagnoses opgesteld die een reeks prioriteiten blootleggen.

Voor 'Toots Thielemans':

  • De omgeving van de school vergroenen, ontmoetingsplaatsen aanleggen en de zichtbaarheid van de school in de buurt vergroten.
  • De polyvalente ruimtes en ateliers in de school renoveren om ze open te stellen voor de buurt.
  • Het rijke verenigingsleven van Sint-Jans-Molenbeek benutten om gediversifieerde activiteiten aan te bieden aan de jongeren van de school en de buurt.

Voor 'Drootbeek' zijn de prioriteiten:

  • De buurt een menselijke toets geven en de omgeving van de school rustiger maken zodat de jongeren zich er veilig kunnen verplaatsen.
  • De vier scholen verbinden en delen van het terrein renoveren ten behoeve van de scholen en de buurt.
  • Synergieën met buurtverenigingen onderzoeken en hen meer gebruik laten maken van de schoolfaciliteiten.

Die prioriteiten zullen de structuur uitmaken van de actie- en investeringsprogramma's. De programma's zullen de leidraad vormen in de operationele fase van deze Schoolcontracten die de relatie tussen de scholen en hun buurt willen verbeteren.

Raadpleeg de gestelde diagnoses voor elk van de Schoolcontracten van de tweede reeks (2021-2025):

Diagnose 'Toots Thielemans'

Diagnose 'Drootbeek'

Interesse in een schoolcontract? De oproep tot kandidaatstelling voor de toekomstige Schoolcontracten is gelanceerd!
Voor meer informatie : Oproep tot kandidaten.

Meer info