Shifting Economy - Samen op weg naar de economie van morgen

Een nieuwe aanpak voor de Brusselse economie?

Conferentie

maandag 05 december 2022

12:30 < 14:00

Gepubliceerd op 16 november 2022

 

Perspective & Teams

De gewestelijke strategie voor economische transitie 2020-2030 werd in maart 2022 door de gewestregering goedgekeurd.

  • Wat is de Shifting Economy?
  • Wat is de economische transitie en waarvoor dient die?
  • Zal die zorgen voor nieuwe sectoren, nieuwe attitudes en nieuwe activiteiten?
  • Wat is het verband met de duurzame ontwikkelingsdoelen, de circulaire economie of het donutmodel?
  • Wat zijn de gevolgen voor onze beroepen op het gebied van stadsplanning en stadsprogrammering?
  • Hoe kunnen de RPA's en GBP's de doelstellingen van de Shifting Economy ter harte nemen?
  • Hoe zal die de planning van gebieden en hun menselijke activiteiten beïnvloeden?

Pietro Fragapane (projectmanager bij Leefmilieu Brussel) stelt deze nieuwe strategie, haar inzet en doelstellingen, haar transversale beleidslijnen en economische instrumenten voor en beantwoordt uw vragen.
Corentin Le Martelot (team Strategie van Perspective) geeft een overzicht van de economische maatregelen die in het RPA Heyvaert zijn opgenomen om de connectie te maken tussen planning en de economische transitie.

Vragenronde [Q&A]!

Praktische info

  • Maandag 5 december om 12u30
  • @perspective.brussels (gelijkvloers – laboruimte) + links via TEAMS
  • Inschrijven : vul het onderstaande formulier in