Studiedag ‘Se Soigner dans la ville. Zorg in de stad’ kent groot succes!

Gepubliceerd op 7 februari 2018

 


 

 

Op 18 januari vond de succesvolle studiedag ‘Se Soigner dans la ville. Zorg in de stad’ plaats bij perspective.brussels. Het was de eerste keer dat een groot aantal vertegenwoordigers uit de zorg- en welzijnssector en de stadsplanning samenkwamen. Een eerste stap naar een meer structurele samenwerking.

Het programma begon met uiteenzettingen door de partners die de studiedag hebben georganiseerd. Zij schetsten de vraag naar en het aanbod van wijkzorg in het Brussels Gewest. De sprekers gingen ook dieper in op de mogelijkheden om deze informatie en behoeften beter te integreren in de Brusselse stadsontwikkelingsprojecten via planningstools.

In de namiddag waren er rondetafelgesprekken met de professionals uit de zorg- en welzijnssector en de stadsplanning. Er waren drie thema’s: huisvesting, buurtgerichte zorgvoorzieningen en leefomgeving. Op al deze thema’s kan samenwerking tussen deze twee sectoren leiden tot verbeteringen.

Alle presentaties zijn te downloaden op de webpagina van de studiedag.

Na deze eerste sensibilisatie en netwerking zullen acties worden opgezet om meer onderzoek te doen en bepaalde vormen van samenwerking concreet uit te werken.

Meer info