Thurn & Taxis: diagnose van deze wijk in volle reconversie

Publicatie

Gepubliceerd op 24 november 2020

 

Thurn & Taxis-site
Thurn & Taxis-site
© perspective.brussels/Pedro Correa
Gare Maritime
Gare Maritime
© perspective.brussels/Pedro Correa
De site van Thurn & Taxis, bekend en gewaardeerd om haar opmerkelijk industrieel erfgoed, is in volle reconversie. Verschillende projecten die momenteel worden uitgevoerd, zullen het uitzicht van de wijk ingrijpend veranderen.

Dankzij haar strategische ligging, langs het kanaal en in de onmiddellijke nabijheid van het historische centrum van Brussel, heeft de voormalige spoorwegsite van Thurn & Taxis  een enorm potentieel en kent die een echte opleving.

De ontwikkeling van deze site van 45 ha, omringd door dichtbevolkte levendige wijken (de Maritiemwijk en de Maria-Christinawijk), werd gepland aan de hand van een richtschema, dat door middel van een participatief proces vorm kreeg. Dit richtschema werd in december 2008 aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het besteedt bijzondere aandacht aan de groene ruimte, actieve en duurzame mobiliteit, een functionele mix, de opwaardering van het erfgoed en duurzame ontwikkeling.

Een aantal projecten die al werden voltooid, in uitvoering zijn of zich in de planningsfase bevinden, veranderen het uitzicht van deze wijken en hun omgeving. Die projecten, die op schaal van het gewest worden uitgevoerd, zijn gericht op het vernieuwen van de openbare ruimte, en dan vooral de parken, en het ontwikkelen van economische activiteiten.

Tussen 2017 en 2019 heeft perspective.brussels in het kader van het ontwikkelingsprogramma van Thurn & Taxis verscheidene territoriale analyses uitgevoerd om de projectbeheerders te helpen bij het bepalen van het type voorzieningen (cultureel, sportief, gezondheid en/of educatief) dat ze zouden kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft perspective.brussels de informatie over deze wijken en hun inwoners geactualiseerd.

Het syntheseverslag waarin al die analyses worden gebundeld, bevat een nieuwe territoriale diagnose van de site van Thurn & Taxis en de omliggende wijken die specifiek inzoomt op de openbare voorzieningen.

Meer info