Volledige opheffing van het BBP nr. 21-08 "Hoek gevormd door de Aanaardingsstraat en de Menslievendheidsstraat"

Gepubliceerd op 30 mei 2022

 


 
Op 31 maart 2022 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) nr. 21-08 "Hoek gevormd door de Aanaardingsstraat en de Menslievendheidsstraat" van de Stad Brussel.

De perimeter van het BBP nr. 21-08 "Hoek gevormd door de Aanaardingsstraat en de Menslievendheidsstraat" ligt in de Marollenwijk, in de buurt van de Hallepoort. De perimeter heeft een oppervlakte van ca. 938 m². De betrokken terreinen zijn vandaag volledig eigendom van de Stad Brussel.

Motivering voor de volledige opheffing

De verschillende redenen die worden aangehaald voor de volledige opheffing van dit BBP zijn de volgende:

  • De toepassing van de voorschriften van het BBP alsook de uitvoering van het onteigeningsplan hebben toegelaten de openbare ruimte te herstructureren en een hoekgebouw op te trekken dat zodanig is geconfigureerd dat het kwaliteitsvolle woningen kan bevatten;
  • Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) zal in de plaats zal komen van het BBP via het woongebied. Hoewel het BBP voor sommige bestemmingen strenger is, zullen de voorschriften van het woongebied in het GBP de mogelijkheden van bestemming als handelszaak, kantoren of productieactiviteiten beperken. De opheffing van het BBP zal geen gevolgen hebben voor het huizenblok;
  • De esthetische voorschriften van het BBP zijn op hun grenzen gebotst en worden als contraproductief beschouwd; de beperking van de bijgebouwen tot 2 verdiepingen werd overschreden; de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) zal in de plaats komen van het BBP, zal geen significante gevolgen hebben op het vlak van inplantingen en bouwprofielen en zal het mogelijk maken om het binnenterrein van het huizenblok beter af te bakenen;
  • De volledige opheffing van het BBP nr. 21-08 is gerechtvaardigd in plaats van een wijziging ervan.


Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV zullen van toepassing zijn na de volledige opheffing van het BBP nr. 21-08 "Hoek gevormd door de Aanaardingsstraat en de Menslievendheidsstraat" en zullen volstaan om samen met het GPDO en het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) een correct kader te vormen voor eender welk project in het gebied.

De doelstellingen van het BBP worden gehandhaafd via de voorschriften van het GBP en de GSV. De volledige opheffing van het BBP zal geen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gebied; ze is gerechtvaardigd in plaats van een wijziging van het plan.

Meer info