Workshop over de ruimtelijke planning op grootstedelijk niveau

Het eerste van drie evenementen georganiseerd in België in het kader van ESPON

Gepubliceerd op 12 april 2019

 


© perspective.brussels
Deze expertenworkshop was het eerste evenement in een reeks van drie, georganiseerd in België in de loop van 2019 en 2020 met als doel om de onderzoeksresultaten in het kader van het Europese ESPON-programma bekend te maken.

Tijdens deze workshop, die plaatsvond op 2 april bij perspective.brussels, werd aandacht besteed aan het beleid rond functionele stedelijke gebieden in België.

Europees project SPIMA rond grootstedelijke gebieden

Het project SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas) werd gefinancierd door het Europese ESPON-programma omtrent ruimtelijke planning. Het onderzocht de tools en aanpak van 10 Europese metropolen, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het beheer van ruimtelijke ontwikkelingen.

Tijdens de workshop presenteerde de coördinator van het project de belangrijkste conclusies van het onderzoek, de aanbevelingen voor België en een methodologie voor het verbeteren van de planning en het beheer van functionele stedelijke gebieden.

Grootstedelijke gebieden in de drie Belgische gewesten

Na deze eerste presentatie werden de strategische plannen voor elk van drie gewesten in België voorgesteld. Daarbij werd de nadruk gelegd op aanpak voor functionele stedelijke gebieden en werden reeds bestaande samenwerkingsprojecten aangehaald.

Vervolgens verdeelden de deelnemers zich in twee groepen waar enerzijds de uitdagingen van de planning van het Brusselse grootstedelijke gebied werden besproken en anderzijds het beheer van het Brusselse grootstedelijke gebied. Het verslag van de workshop en de data van de twee andere evenementen worden later nog meegedeeld op de website van perspective.brussels.

Meer info