Zes nieuwe Schoolcontracten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep

Gepubliceerd op 6 december 2019

 

Affiche van Schoolcontract - Klavertje vier
Affiche van Schoolcontract - Klavertje vier
© perspective.brussels - PTArchitecten - Jes vzw
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering selecteerde de scholen voor het Schoolcontractprogramma voor de periode 2020-2025. Hiervoor werd een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd in april 2019, gericht aan de inrichtende machten van het lager en middelbaar onderwijs, gevestigd in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).

Het Schoolcontract is een instrument van stadsvernieuwing dat door de Dienst Scholen van perspective.brussels wordt beheerd en gecoördineerd dat zich richt op scholen in kansarme wijken. Het heeft een tweevoudige doelstelling; de stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren als instellingen van collectief belang en de school openstellen voor de buurt door middel van sociaaleconomische acties die de schoolwereld en de inwoners gemeenschappelijk hebben.

Op donderdag 5 december 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vier Schoolcontracten voor de periode 2020-2024 geselecteerd. Het gaat om vier Brusselse schoolinstellingen:

  • Ecole n°1 in Schaarbeek,
  • Basisschool Champagnat in Schaarbeek,
  • Ecole Ulenspiegel in Sint-Gillis
  • Institut communal Marius Renard in Anderlecht

Er werden ook twee Schoolcontracten voor de periode 2021-2025 geselecteerd. Het gaat om 5 Brusselse schoolinstellingen:

  • Athénée Royal Toots Thielemans in Molenbeek,
  • Sint-Ursula, Sint-Pieterscollège, Collège de la Fraternité en Sainte-Ursule in Brussel (Laken)

De 6 geselecteerde Schoolcontracten betreffen dus negen scholen, waarvan zes Franstalige en drie Nederlandstalige, die allemaal leerlingen uit kansarme milieus opvangen. Ze hebben betrekking op vijf Brusselse gemeenten in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).

Dit besluit, dat genomen werd met toepassing van de Ordonnantie inzake het Schoolcontract van 16 mei 2019, getuigt van de wens van het Gewest om alle regionale middelen te mobiliseren voor het ondersteunen van de communautaire beleidsmaatregelen inzake onderwijs, met naleving van de bevoegdheden van eenieder. Er wordt jaarlijks een budget van € 5.000.000 uitgetrokken voor het beleid van het Schoolcontract.

De volgende tweejaarlijkse oproep tot kandidaatstelling zal in 2021 worden gelanceerd.

Voor meer informatie : beecole.brussels ou beschool.brussels

Meer info