De reconversie van kantoren in Brussel begeleiden

Analyseren, bedenken en definiëren van een overheidsstrategie om de kantoorreconversie te verbeteren

Gepubliceerd op 23 december 2021

 

The Cosmopolitan, voorbeeld van een reconversie
The Cosmopolitan, voorbeeld van een reconversie
© BOGDAN & VAN BROECK
Workshop van de Task Force Kantoren
Workshop van de Task Force Kantoren
© perspective.brussels

Reconversie: hoe en waar?

De Brusselse regering vertrouwde de coördinatie van een 'Task Force Bureau' toe aan perspective.brussels, in samenwerking met urban.brussels en het BMA-team. De Task Force moet de verwachtingen inlossen die door de reconversie van kantoren ontstaan op het vlak van openbare woningproductie en openbare infrastructuur (scholen, kinderopvang en andere diensten).

De afgelopen jaren kwam de kantoorreconversie in een stroomversnelling, waardoor sommige kantoorwijken stilaan woonwijken werden. Resultaat: in sommige wijken is het aanbod te klein en in andere te groot (Overzicht van het kantorenpark). De reconversie is dan ook in verschillende opzichten belangrijk. Bij talrijke reconversies komt de functiegemengdheid onder druk te staan als we de aangeboden en te voorziene (stedenbouwkundige) diensten bekijken. Het lijkt trouwens noodzakelijk om grondig na te gaan wat precies het doel van die reconversies is. Zo gebeuren reconversies om meer woongelegenheid te creëren, wat niet noodzakelijk aan de behoeften van de Brusselaars beantwoordt.

De leegstand in het Gewest bedraagt 7,7 %. In sommige wijken ligt die leegstand ver boven dat gemiddelde. En dat doet vragen rijzen rond de toekomst van leegstaande gebouwen en het vermogen van de Brusselse markt om die waar te maken. Alles moet bovendien worden gezien in een context van economische en digitale transitie waarin bepaalde actoren (o.a. de Europese Commissie, de Regie der Gebouwen en de Nationale Bank van België) laten weten dat ze het aantal kantoren in de toekomst willen beperken (telewerk, coworking, ...).

Precies daarom maken perspective.brussels, in samenwerking met zijn partners, een globale analyse rond de reconversie van kantoren. Ze houden daarbij rekening met bijkomende uitdagingen zoals: de leefbaarheid in de stad, het gemengde karakter, de aanwezigheid van voorzieningen, de economische ontwikkeling van wijken die een andere invulling kregen, het hergebruik van bouwmaterialen en de duurzaamheid van de reconversies. Zo willen ze aan het adres van de regering aanbevelingen formuleren inzake strategie, visie en regelgeving.

Dat werk past in de doelstellingen van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de uitbouw van de buurtstad. Het ligt ook in de lijn van de huidige bijsturing van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) dat de plaats voor verschillende functies in het Gewest bepaalt. Er moet bovendien rekening worden gehouden met de regelgeving rond stedenbouwkundig beleid en stadsplanning (GSV, BWRO, …).

Workshops voor meer inzicht en gezamenlijke reflectie rond de thematiek

Het werk startte met een eerste workshop in het kader van PerspectiveLab om het kader te schetsen en met de vastgoedsector te overleggen. Op 21 december stelden de drie partners de eerste reflecties en resultaten voor aan vier experts in de materie: de voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), een lid van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), en vertegenwoordigers van Cushman en van Urbanite Advisers.

Verschillende thema's kwamen aan bod: telewerk en leegstand, de bedoeling van reconversies, het type woningen waaraan in prioritaire zones behoefte is én het economisch kostenplaatje van een reconversie naar een schoolgebouw.

Deze eerste workshop is bedoeld als aanloop naar het project, waarbij nog heel wat andere actoren input zullen leveren qua expertise, knowhow en debat.

Meer info