PerspectiveLab
PerspectiveLab
 
PerspectiveLab kwam tot stand in het kader van het expertisecentrum van perspective.brussels. Het Lab is een een plek voor reflectie, experiment, ontmoeting en creatieve samenwerking rond vraagstukken die opduiken in het kader van de opdrachten van perspective.brussels.

Er bestaan verschillende werkmethoden naast elkaar:

‘LabMidi’: informeren en debatteren
Ingaan op studies, analyses en projecten in handen van perspective.brussels of andere actoren, er kritisch over debatteren om nieuwe ideeën en reflecties te doen opborrelen, en eventuele vervolgsessies overwegen om de interne inspanningen een extra duwtje te geven.

‘Work in Progress’: begeleiden en experimenteren
Een denkoefening of iteratieve debatten op gang brengen over een vraagstuk dat intern tot discussie leidt, dat het werkproces belemmert, dat niet opgelost geraakt, enz. om onzekerheden uit de weg te ruimen en oplossingen voor te stellen aan de betrokken actoren.
De behandelde of lopende thema's:

 • Natuur in de stad
 • Wijken
 • Huisvesting en stadsplanning
 • Stedenbouwkundig toezicht
 • be running

‘Workshops’: faciliteren, uitdiepen en voorstellen
Het pad effenen voor verdere inspanningen en eventuele vragen oplossen die zich in het kader van een LabMidi of andere bijeenkomsten voordoen.
Tot dusver behandelde thema's:

‘Seminars’: presenteren
Uitgebreid presenteren van projecten/initiatieven gedurende een halve of een hele dag om de medewerkers van Perspective en betrokken actoren te informeren, zodat ze hun dagelijks werk erop kunnen afstemmen.
Tot dusver behandelde thema's:

 • Smart cities en de openbare ruimte (in samenwerking met Pyblik) 
 • Openbare ruimte: ruimte voor innovatie? (in samenwerking met Pyblik) 
 • Prospective research (in samenwerking met Innoviris)
 • be sustainable (in samenwerking met Leefmilieu Brussel)

Het Lab zet ook experimentele projecten op touw (zoals ‘voor stappers en lopers’ met be running en Steenweg) en organiseert of host masterclasses, expo's en andere tools die ruimte scheppen voor een debat over stedelijke ontwikkeling!

Het Lab heeft ook banden met de academische wereld ...

De Leerstoel ULB
Opzetten van een permanente samenwerking tussen perspective.brussels en de ULB (Fac Archi en BATir) om vanuit een win-win-benadering bruggen te slaan tussen twee verschillende werelden. Het gaat om een structurele samenwerking met de ULB die studenten de kans biedt zich onder te dompelen in de professionele wereld van stedelijke programmatoren, verrijkt met de kritische blik van studenten op stadsprojecten en ontwikkelingsvoorstellen (in het kader van een workshop met juryronde, een expo en een LabMidi of zelfs stagemogelijkheden).

Tot dusver behandelde thema's:

 • 2019-20: Noordwijk
 • 2020-21: Huisvesting binnen stadsplanning (met de referent huisvesting)
 • 2021-22: Schoolcontracten (met de dienst Scholen)

Innoviris-programma's
Banden smeden (in stand houden?) met Innoviris om projecten te ontwikkelen in het kader van de verschillende opdrachten van perspective.brussels

Peterschap van studenten en onthaal van stagiairs
In het kader van cursussen, bezoeken van Belgische en buitenlandse academici, enz.