Oproep voor kandidaten nationaal contactpunt URBACT-programma (NUP)

Neem deel aan het Europese URBACT-programma

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 3 februari 2023

 


 
België (namens de regio’s Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) is op zoek naar een organisatie die tijdens de nieuwe programmaperiode van URBACT (2021-2027) de rol van nationaal contactpunt op zich wenst te nemen.

URBACT is een Europees Interreg-programma dat netwerkvorming tussen Europese steden stimuleert en capaciteitsopbouw bij steden gaat versterken. Om het programma te ondersteunen en promoten wordt in elke EU-lidstaat een nationaal contactpunt aangeduid. De belangrijkste taken van het nationaal URBACT-contactpunt (NUP) bestaan erin om te communiceren over het programma (aankondiging projectoproepen, activiteiten lopende netwerken, verwezenlijkingen in België, …), kennis rond duurzame stedelijke ontwikkeling te verspreiden en activiteiten te organiseren om capaciteitsopbouw bij steden te bevorderen. Het NUP zorgt dus voor de nodige brug tussen Belgische stakeholders op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling en het URBACT-programma.

Een NUP kan een publieke organisatie of equivalent zijn, alsook een niet-winstgevende organisatie. 

Het NUP wordt aangeduid voor een periode van 3,5 jaar (tot midden 2026). Na positieve evaluatie kan deze periode verlengd worden. Om de taken als NUP uit te voeren wordt een jaarlijks budget voorzien van 40.000 euro. Details over welke kosten in aanmerking komen voor financiering binnen dit budget vindt u eveneens in de programmagids (p. 118).

Wenst u graag uw kandidatuur in te dienen voor Nationaal URBACT-Contactpunt (NUP)?Bezoek de website van Brussels International.

Ingevulde formulieren moeten uiterlijk op 14 februari naar de vertegenwoordigers van de drie gewesten worden gestuurd. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om die te stellen aan Céline Manac’h (cmanach@sprb.brussels).
 

Meer info

Stedelijke uitdagingen

Europese actie

Drapeaux européens

De Europese Unie en stedelijke ontwikkeling

Perspective heeft een ABOUT gepubliceerd waarin wordt gepresenteerd hoe Europa steden ondersteunt en hoe Brussel deze steun gebruikt voor zijn territoriale stedelijke...