Schoolcontracten (2020-2024): het Gewest keurt de 4 programma's goed

Gepubliceerd op 11 december 2020

 

 Tekening van een leerling tijdens een participatieve workshop
Tekening van een leerling tijdens een participatieve workshop
© Perspective / CityTools
De actie- en investeringsprogramma's van de vier Schoolcontracten van de eerste reeks (2020-2024) werden op 10 december 2020 goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf januari 2021 start de Dienst Scholen van perspective.brussels met de concrete uitvoering van de projecten, in samenwerking met de betrokken partijen.

Na een jaar van studie en diagnose, uitgevoerd in 2020 door perspective.brussels en studiebureau CityTools bij de vier scholen van de  1e reeks Schoolcontracten (2020-2024), zijn de actie- en investeringsprogramma's nu aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de begunstigde school, haar inrichtende macht en de gemeente waar ze is gevestigd.

In het programma van elk Schoolcontract staan de verschillende projecten die de komende vier jaar zullen worden uitgevoerd ten gunste van de school, haar leerlingen en leerkrachten, maar ook de buurt en haar bewoners. Bij de projecten kan het gaan om investeringsactiviteiten, herdefiniëring van de openbare ruimte of sociaaleconomische acties.

De verschillende projecten delen een gemeenschappelijke visie: de schoolomgeving verbeteren en de school openen voor de buurt. Een aantal voorbeelden zijn de oprichting van een sportcentrum met aparte ingang binnen Ecole n°1 in Schaarbeek, de heraanleg en het veilig maken van de onmiddellijke omgeving van de Champagnatschool in dezelfde gemeente, de ontwikkeling van IT-activiteiten ten bate van het Institut Marius Renard en de inwoners van Anderlecht met als doel de digitale kloof te verkleinen, of nog de heraanleg van de speelplaats van de Ulenspiegelschool tot een grote speelruimte met veel natuur, die wordt gedeeld met de buurt.

Om de gedetailleerde actie- en investeringsprogramma's te raadplegen voor elk van de schoolcontracten van de 1e reeks (2020-2024):

Voor meer informatie: beecole.brussels

Meer info