Schoolcontract (2021-2025): oproep voor een multidisciplinair team voor het opstellen van actie- en investeringsprogramma's

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 6 mei 2020

 

Koninklijk Atheneum Toots Thielemans
Koninklijk Atheneum Toots Thielemans
© Séverin Malaud
Via de Schoolcontracten wenst het Brusselse Gewest de scholen open te stellen voor de stad en ze beter in te schakelen in hun stedelijke omgeving.

Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling "Schoolcontract" die in april 2019 werd gelanceerd, keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering eind 2019 de selectie voor de eerste reeks (2020-2024) en de tweede reeks (2021-2025) Schoolcontracten goed.

De actie- en investeringsprogramma's voor de 4 Schoolcontracten van de eerste reeks (2020-2024) worden momenteel opgesteld. In dat verband werd in maart 2020 een participatiefase georganiseerd

De dienst Scholen van perspective.brussels is momenteel op zoek naar een multidisciplinair team om een studie uit te voeren met het oog op het opstellen van de actie- en investeringsprogramma's voor de tweede reeks Schoolcontracten (2021-2025).

Het gaat om de volgende scholen:

  • een Schoolcontract voor het Athénée Royal Toots Thielemans in Molenbeek
  • een Schoolcontract voor de scholen Sint-Ursula, Sint-Pieterscollege, Collège de la Fraternité en Sainte-Ursule in Brussel (Laken)

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal het adviescomité bijstaan bij de gunning van deze dienstenopdracht.

Meer weten over de oproep tot interesse door BMA: Schoolcontract:TAKE 2

Meer info