Vijvers van Elsene
Vijvers van Elsene
 
Velodroom See u
Velodroom See u
© visit.brussels - Eric Danhier
Klein meisje met haar tas
Klein meisje met haar tas
 
Ninoofsepoort in 2016
Ninoofsepoort in 2016
 

 

Het departement Territoriale Kennis van perspective.brussels analyseert de stedenbouwkundige, sociale, economische en ecologische realiteit van de Brusselse wijken. Met haar analyse en visie ondersteunt ze  een coherente ontwikkeling van het Brussels Gewest

Om inzicht te verwerven in de stedelijke uitdagingen, ontwikkelt het departement observatoria (databanken) en monitort ze de evolutie van het territorium van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op het vlak van huisvesting, kantoren, productieactiviteiten,... Ze voert territoriale diagnoses en thematische studies uit en stelt kaarten op. Deze diagnoses en studies zijn de basis voor de realisatie van stadsprojecten, Ze bevatten aanbevelingen voor de toekomstige plannen van aanleg en voor overheidsinvesteringen in huisvesting en collectieve voorzieningen .

Het departement Territoriale Kennis heeft experts voor een brede waaier aan domeinen, waardoor een optimale ruimtelijke planning tot stand wordt gebracht die rekening boudt met de huidige realiteit en uitdagingen in Brussel. Het departement werkt tevens nauw samen met verschillende actoren binnen deze domeinen: welzijn en gezondheid, stedelijke en innoverende economie, cultuur en meer recent studentenleven en sport. In 2019 werden er inderdaad binnen het departement twee nieuwe cellen opgericht om de expertise te versterken en tegemoet te komen aan de behoeften van de doelgroepen en specifieke gewestelijke uitdagingen: de cel Studentenleven en de cel Sport (in de Algemene Directie).

Om alle burgers, gemeenschappen en verenigingen beter te betrekken bij de opzet van projecten en die aanpak moet de kwaliteit van elk project ten goede komen, is in 2021 besloten om een ​​nieuwe regionale dienst voor burgerparticipatie op te richten. In 2022 werd deze dienst geïntegreerd in de afdeling Territoriale Kennis. Deze nieuwe Dienst Participatie bestaat uit een team van facilitators die advies verlenen en de participatieprocessen binnen het Gewest ondersteunen. De dienst zal onder meer een participatietoolbox ontwikkelen, die beschikbaar zal zijn voor gewestelijke of lokale operatoren in de privé- en overheidssector.

Het departement Territoriale Kennis organiseert ook debatten en denkmomenten en gaat samenwerkingsverbanden met de academische wereld aan. Deze samenwerkingen verdiepen de kennis over het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest . Het departement Kennis wil ten slotte ook de huidige en toekomstige stedelijke uitdagingen in de kijker te plaatsen en aanpakken.

Meer informaties over de stedelijke uitdagingen en de stadsprojecten.

Contacteer ons.